Eğlence, medya ve iletişim sektörü yüzde 7,9 büyüyecek

PwC Türkiye ve smug işbirliğiyle hayata geçirilen bilgi, veri ve perspektif aktarımı odaklı içerik paylaşımı platformu Deep Dive’ın ilk etkinliğinde, eğlence ve medya sektörlerinin geleceğini şekillendiren “yeni yakınsama dönemi” masaya yatırıldı. PwC Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış 2018-2022 Raporu ışığında 7 Mart’ta PwC Türkiye Experience Center’da düzenlenen Convergence 3.0 etkinliğinde iletişim, medya ve eğlence dünyasından üst düzey isimleri ağırladı.

22.03.2019 - 09:23

deep dive convergence 3.0.JPG

PwC Türkiye Şirket Ortağı Murat Çolakoğlu ve smug Yönetici Ortağı Tolga Tuna’nın açılış seminerinde raporun verileri ve öngörüleri ışığında, Türkiye pazarı incelendi. Murat Çolakoğlu, “Güncel ekonomik koşullara rağmen 5 yıllık projeksiyonda Türkiye’nin Eğlence, Medya ve İletişim endüstrilerinin küresel ortalamanın üzerinde bir hızla büyüyeceğini, Türkiye’nin genç nüfusunun ve tüketicinin yeni teknolojilere olan açıklığının, bu büyüme trendini etkileyen önemli bir faktör olduğunu” vurguladı.

Oturumda “TV, video, dijital reklam, OTT, sinema, yazılı medya, açıkhava, kitap, oyun, e-spor, B2B” alt sektörlerine ilişkin büyüme öngörüleri mercek altına alındı. Öne çıkan veriler şöyle:

-Toplam küresel eğlence, medya ve iletişim sektörleri gelirlerinin, %4,4 yıllık bileşik büyüme oranı ile 2022 yılında 2.4 trilyon dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

-Küresel eğlence, medya ve iletişim gelirlerinde en önemli ağırlığı internet erişimi gelirleri segmenti oluşturuyor. İnternet erişimi gelirlerinin %6,6 birleşik büyüme ile 2022 yılında 726 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

-Türkiye’de eğlence ve medya sektörü, 2022 yılına kadar yıllık %7.9 ortalama büyüme oranı öngörüsüyle, küresel ortalamanın üzerinde bir trend sergiliyor.

TV REKLAM GELİRLERİ ARTMAYA DEVAM EDECEK

Deep Dive: Convergence 3.0 etkinliği İstanbul'da PwC Türkiye Experience Center’da gerçekleşti Deep Dive: Convergence 3.0 etkinliği İstanbul'da PwC Türkiye Experience Center’da gerçekleşti

-Türkiye’de televizyon reklam gelirlerinin %5,9 yıllık ortalama büyüme ile 2022 yılında 1,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. TV segmentinde online reklam gelirlerinin ise 5 yıllık dönemde, yıllık ortalama %30,1 büyümesi bekleniyor.

-Türkiye’de eğlence ve medya sektörünün 2022 yılına kadar, internet erişim harcamaları dahil 15.4 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

-Küresel TV reklamları pazar büyüklüğünün, 168,2 milyar dolardan, 2022 yılında 192 milyar dolara çıkması bekleniyor. Karasal televizyon reklam gelirlerinin, televizyon segmentindeki ağırlığı ise %70’ten %67’ye geriliyor

-Önümüzdeki 5 yıllık dönemin sonunda dünya nüfusunun %69,1’inin mobil internet erişimi servislerine sahip olması bekleniyor. 2022 yılında internet erişimi gelirlerinin 3’te 2’sinin, mobil internet alt segmentinden oluşacağı öngörülüyor. 

-2022 yılına dek Türkiye’de aktif internet kullanıcı sayısının 61 milyona ulaşması bekleniyor. Bu veri Türkiye'de internet reklamcılığında sürdürülebilir büyümeye işaret ediyor.

-Çin’in öncülüğünde Asya-Pasifik pazarının itici gücüyle, küresel sinema gelirlerinin 2022 yılına kadar %4,7 YBBO ile 50 milyar dolar sınırını aşması öngörülüyor.

SİNEMA SEKTÖRÜ 314 MİLYON DOLARA ÇIKACAK

- Türk sinema sektörü son yıllarda güçlü büyüme gösterdi. Toplam sinema geliri 2013'te 158 milyon dolardan 2017'de 267 milyon dolara yükseldi; 2022 beklentisi ise 314 milyon dolar.

-Orta ve Doğu Avrupa'nın en hızlı büyüyen radyo pazarına sahip Türkiye’de, gelirlerin yıllık %6,3’lük büyüme ile 2022’ye kadar 84 milyon dolara yükselmesi bekleniyor.

PwC Küresel Eğlence ve Medya Sektörü Lideri Ennèl van Eeden'in katılımıyla düzenlenen masterclass oturumunda, iletişim, medya ve eğlence endüstrilerinin temel yapısını etkileyen Convergence 3.0, bir başka deyişle yeni yakınsama süreci ve olası etkileri derinlemesine incelendi. Yeni yakınsama türleri ve modellerinin ele alındığı oturumda, yeni teknolojiler döneminde medya iş modellerini yeniden yapılandırmanın yolları tartışıldı. Ennèl van Eeden “İçerik üreticilerinin, platformların, teknoloji ve iletişim devlerinin yeni yakınsama döneminde yeni iş modelleri geliştirdiğini” ifade ederek, “Yeni yakınsama sürecinin etkilerinin önümüzdeki dönemde Türkiye pazarında daha fazla hissedilmesi bekleniyor. Türkiye’nin dinamik bir endüstriye sahip olması ve özellikle iletişim ile teknoloji sektöründeki kurumların inovatif uygulamalardaki başarıları, pozitif bir projeksiyon doğmasına yol açan etkenlerin başında yer alıyor “ dedi.

"BAŞARILI YAKINSAMA İÇİN EKOSİSTEM ŞART"

Deep Dive'ın son bölümünde ise Reklamverenler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Zengin yönetiminde yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Medya, eğlence, iletişim ve reklam gibi sektörlerin yaşadığı güncel sorunlar, küresel dönüşümün Türkiye’deki yansımaları ve endüstrilerin gelecek vizyonu masaya yatırıldığı oturumda; sektörel işbirliklerinin güncel durumu, reklamveren perspektifinden dönüşüm süreci, yakınsamanın beraberinde getirdiği yeni oluşumların yapısı ve verimli bir ekosistem yapılandırması için atılması gereken adımlar tartışıldı.

TÜRKİYE'NİN SOSYAL MEDYA RAKAMLARI

Sayfa Yükleniyor...