Hükümetin açıkladığı teşvik paketine yönelik olarak iş dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor.

İlişkili Haberler


TÜRKONFED Başkanlar Konseyi'nde konuşan TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ şunları söyledi: "Maliye ve para politikaları kullanılarak uzun dönemli büyümeyi yakalamak mümkün değil. Türkiye uzun dönem büyümesini, refahını ve istikrarını piyasa ekonomisi ışığında sağlamalıdır.

Açıklanan teşvik paketi hükümetin sivil toplum örgütleriyle istişare ettiği bir pakettir. Aktif işgücü politikalarıyla işsizlikle mücadele yerinde. Bu düzenleme işsizliğin yaratacağı sosyal huzursuzluğu sınırlayacak ve gençlerin iş bulma olanaklarını kolaylaştıracak. Paket aynı zamanda bölgesel kalkınma farklarının azalması yönünde katkı sağlayacak.

Bu paketle doğal olarak artması muhtemel bütçe açıklarının yönetimi önümüzdeki dönemin en önemli sorunu olarak karşımızda duruyor. Bir yandan daralmayı kontrol etmek, bütçenin finansmanını geliştirmek gerekecektir. Bunun güç olduğunun farkındayız. Yeni büyüme sürecinin finansmanı konusunda iç ve dış tasarrufların ne şekilde olacağını konusunu açıklığa kavuşturmak gerekir. Böylece yeni bir büyüme modelinin önemli bir bloğunu tamamlamış olacağız.

BÜYÜMENİN KAYNAĞINI NEREDEN BULACAĞIZ?
Bu teşvikler çok iyi, krizi atlatmak için maliye politikalarınınnın biraz genişlemesi normal ancak bu sürdürülebilir mi, bankacılık sektörü Hazine'nin borçlanmasını finanse ederse reel sektöre nereden kaynak gelecek? Yüksek büyüme için kaynağa nereden ulaşacağız? Bunlar cevaplanması gereken ana sorular. Kamu kesimi dengesizliklerinin yarattığı belirsizliklerden kurtulmak zorundayız."

YALÇINDAĞ'A İTALYA CUMHURBAŞKANLIĞI DAYANIŞMA NİŞANI
Öte yandan, İtalya-Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine iş dünyası perspektifinden sağladığı katkılardan dolayı, 8 Haziran 2009 Pazartesi günü, TÜSİAD Başkanı Yalçındağ’a “İtalya Cumhurbaşkanlığı Dayanışma Nişanı” verilecek.

İtalya ile Dayanışma Yıldızı (Order of the Star of Solidarity of Italy-OSSI) olarak adlandırılan “İtalya Cumhurbaşkanlığı Dayanışma Nişanı”, İtalyan Cumhurbaşkanlığı’nın kararıyla, ülkelerine katkıda bulunan İtalyan vatandaşlarına ve İtalya ile ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayan diğer ülke vatandaşlarına sunuluyor.