Van konuşuldu!

'Yoksul bir kent olan Van, savaşın ağır yükünü omuzlamadı mı? İnsanıyla, tarihiyle, sokaklarıyla, taşlarıyla, binalarıyla bunun izlerini taşımıyor mu?'

05.10.2009 - 15:08

Van konuşuldu!


TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Van Kent Sempozyumu 1-3 Ekim 2009 tarihlerinde VATSO TUŞBA Toplantı Salonu’nda düzenlendi.

Üç gün süren sempozyum kapsamında gerçekleştirilen 7 oturumda kentin tarihi, kültürel, mimari dokusundan sosyoekonomik yapısına, yapılaşma politikalarından doğal afetlere hazırlık durumuna farklı konular ele alındı.

Sempozyumun açılışında sırasıyla TMMOB Van İKK Sekreteri Şevket Akdemir, Sempozyum Düzenleme Kurulu adına Ahmet Göksoy, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Van Belediye Başkanı Bekir Kaya ve Van Vali Yardımcısı Ömer Özcan konuştu.
TMMOB İKK Sekreteri Şevket Akdemir tarihi ve kültürel dokusuyla bugünlere kadar gelen Van‘ın merkezi yönetimlerin gerekli önemi vermemesi nedeniyle bugün sorunlar yumağı haline geldiğini söyledi. Sempozyum Düzenleme Kurulu adına konuşan Ahmet Göksoy da Van‘da da her zaman olduğu gibi faturanın yoksullara kesildiğini belirterek, “Yoksul bir kent olan Van savaşın ağır yükünü omuzlamadı mı? İnsanıyla, tarihiyle, sokaklarıyla, taşlarıyla, binalarıyla bunun izlerini taşımıyor mu? Van, tarihi değerleri yok etmenin, insanı özünden soyutlamanın, köklerinden, kültüründen uzaklaştırmanın, geleneğine yabancılaşmanın, kolsuz, dalsız kalmanın ağır yükünü almadı mı omuzlarına?” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB‘nin kentlerde var olan sorunların aşılması, sağlıklı kentsel çevrelerin oluşturulması ve kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi doğrultusunda, toplumun büyük bölümünün dışlayan, halkın katılım ve denetimine kapalı yerel yönetim biçiminin aşılmasını, kent halkının ve meslek örgütlerinin demokratik katılımı ve denetimini sağlayacak bir anlayışın geliştirilmesini, öncelikli ve temel gerek olarak gördüğünü ifade etti.Van Belediye Başkanı Bekir Kaya da, kentte yaşayanların kente sahip çıkmaması durumunda gelişme kaydedilemeyeceğini belirterek, kentlerin doğru planlanması, doğru gelişmesinde mimar, mühendis ve şehir plancılara büyük görev düştüğünü söyledi.

Van Vali Yardımcısı Ömer Özcan da Van‘da kentleşme adına güzel şeyler yapılabileceği konusunda iyimser olduğunu dile getirdi.

Emlaktimes


  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...