Varlık Kiralama Şirketleri kuruluyor

Söz konusu VKŞ'nin amacı; kaynak kuruluşlardan devraldığı varlıkları tekrar kaynak kuruluşa kiralamak suretiyle kira geliri elde etmek, söz konusu kira gelirlerine dayalı olarak kira sertifikası ihraç etmek ve kira süresi sonunda ilgili varlığı kaynak kuruluşa devretmek olarak açıklandı.

01.04.2010 - 11:46

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ''Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ''i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.        

Tebliğe göre, VKŞ aynı anda tek bir kaynak kuruluşa ait varlıkları devralabilecek. Bankaların VKŞ kurmalarına izin verilebilmesi için BDDK'nın görüşü alınacak.       

VKŞ yönetim kurulu, varlıklarını devralacağı kaynak kuruluşuyla söz konusu varlıkların devralınması, kaynak kuruluşa kiralanması ve kira süresi sonunda kaynak kuruluşa devredilmesini içeren bir sözleşme imzalanacak. Devre konu varlıklar üzerinde üçüncü kişiler lehine hiç bir ayni hak tesis edilmemiş olması zorunlu olacak.        

Kira sertifikası sahipleri, kendi tertiplerine ilişkin varlıklardan elde edilen gelirlerde payları oranında hak sahibi olacak ve bu durum VKŞ sözleşmesine yazılacak.        

Tebliğ, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...