Vergi incelemesinde yeni dönem

Vergi incelemeleri talimattan sonra en geç 30 gün içinde başlayacak. İnceleme en fazla 1 yıl sürecek.

31.12.2010 - 12:13

Vergi incelemeleri, inceleme görevinin verilmesinden itibaren en geç 10 gün içinde işe başlayacaklar. İnceleme işlemi ise en geç 30 gün içinde başlayacak.

Bu süre içinde incelemeye başlanılamaması halinde, durum vergi inceleme görevlileri tarafından gerekçeli bir yazı ile bağlı bulunulan inceleme ve denetim birimine bildirilecek.

Vergi incelemelerinde uyulacak esasları düzenleyen Maliye Bakanlığı yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vergi incelemeleri yıllık plan dahilinde gerçekleştirilecek. Mükelleflerin defter ve belgeleri yazılı olarak istenecek ve tutanakla teslim alınacak. Vergi incelemesi tamamlandıktan sonra nezdinde inceleme yapılanın defter ve belgeler 15 gün içinde tutanakla iade edilecek. İncelemeleri esas itibariyle incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılacak. Mükellefin izni olmaksızın resmi çalışma saatleri dışında inceleme yapılamayacak.

Vergi incelemeleri, ye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla 1 yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde ise en fazla 6 ay içinde bitirilecek. Bu süre içinde bitirilemeyen inceleme işlemi için 6 aya kadar ek süre talep edilebilecek. İlgili inceleme ve denetim birimi, süresinde incelemeyi bitiremeyen inceleme elemanı hakkında disiplin hükümlerini uygulayabilecek.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...