Vergiyi işçi ve memur ödüyor

Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde stopaj yoluyla toplanan her 100 liralık gelir vergisinin 65 lirasını işçi ve memurlar ödedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.04.2010 - 12:11

Vergiyi işçi ve memur ödüyor

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın Ocak-Mart döneminde gelir vergisi tevkifatı 6 milyar 470 milyon 696 bin 529 lirayı buldu.

Stopaj kesintisi yapılarak gerçekleştirilen gelir vergisi tevkifatının 4 milyar 203 milyon 260 bin 254 lirasını ücret ödemeleri oluşturdu. Bu şekilde yılın ilk çeyreğinde işçi ve memurlar, 4,2 milyar liranın üzerinde gelir vergisi ödemiş oldu. Bir başka ifadeyle çalışanlar, stopaj yoluyla tahsil edilen gelir vergisinin yüzde 65'ini tek başına karşıladı.

Aynı dönemde bankada hesabı olanların faiz gelirlerinden kesilen gelir vergisi stopajı 608 milyon 392 bin 92 lira, işyeri kira ödemelerinden kesilen stopaj da 601 milyon 133 bin 171 lira olarak gerçekleşti.

Serbest meslek ödemelerinden 289 milyon 343 bin 279 lira gelir vergisi stopajının kesildiği 3 aylık dönemde, kurumların dağıttığı kar paylarından 245 milyon 488 bin 34 lira, yıllara sari inşaat ödemelerinde de 135 milyon 161 bin 431 lira stopaj alındı.

Buna karşılık, stopaj geliri, Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı kazançlarında 4 milyon 58 bin 458 lirada, repo gelirlerinde 46 milyon 550 bin 991 lirada, bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigorta şirketleri tarafından yapılan ödemelerde de 49 milyon 369 bin 727 lirada kaldı.

İlk çeyrekte, faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları için 40 milyon 910 bin 353 lira, zirai mahsul ve hizmetlere yapılan ödemeler için de 96 milyon 225 bin 615 lira gelir vergisi stopajı kesintisi yapıldı.

Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılan ödemelerdeki stopaj tutarı da 85 milyon 804 bin 276 lira oldu.

ÇALIŞANLARIN YÜKÜ ARTIYOR
Bu arada devlet, 2009 yılında da stopaj yoluyla 32 milyar 605 milyon 570 bin 71 lira gelir vergisi tahsilatında bulundu.

Bu tutarın da 20 milyar 397 milyon 866 bin 400 lirası daha işçi ve memurun cebine girmeden ücretlerden vergi olarak kesildi. Böylece 2009 yılındaki gelir vergisi stopajının yüzde 62,55'ini ücretliler ödedi.

Bankalarda parası olanlar da, faiz gelirleri karşılığında 4 milyar 398 milyon 936 bin 841 lira gelir vergisi verirken, stopaj tutarı, kira ödemelerinde 2 milyar 547 milyon 944 bin 675 lira, kurumların dağıttıkları kar paylarında 1 milyar 263 milyon 681 bin 398 lira, serbest meslek ödemelerinde de 1 milyar 14 milyon 912 bin 43 lira oldu.

Her nevi tahvil faizi için 2 milyon 687 bin 294 lira stopaj ödemesi yapılan 2009 yılında, yıllara sari inşaat ödemeleri için 590 milyon 871 bin 9 lira, yatırım fonu ve ortaklık kazançları için 83 milyon 987 bin 414 lira, faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları için 206 milyon 245 bin 390 lira, bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigorta şirketlerince yapılan ödemeler için de 174 milyon 626 bin 957 lira gelir vergisi tahsil edildi.

Sayfa Yükleniyor...