VISA, UNDP ve TÜRKONFED bankalarla birlikte Türkiye’de KOBİ seferberliği başlattı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Visa; 27 bankanın desteğiyle “İşimi Yönetebiliyorum” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında ilk eğitim 13-14 Eylül 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.

ntv.com.tr 18.09.2019 - 14:54

VISA, UNDP ve TÜRKONFED bankalarla birlikte Türkiye’de KOBİ seferberliği başlattı

KOBİ’lerin desteklenmesi ve güçlendirilmesi için geliştirilen proje kapsamında, bu yıl sonuna kadar Antalya, İstanbul, Denizli, Bursa ve Mardin olmak üzere toplam 5 ilde eğitimler düzenlenecek. Proje ile 3 yılda 18 ilde 3 bin KOBİ’ye ulaşılması hedefleniyor.

“İşimi Yönetebiliyorum” proje lansmanı Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Temsilci Vekili Claudio Tomasi ve Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özertan, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İzak Atiyas’ın katılımı ile Antalya’da gerçekleşti.

İŞİMİ YÖNETEBİLİYORUM, FARKLI DİSİPLİNLERİ TEMSİL EDEN KURUMLARIN ORTAKLIĞINDA HAYATA GEÇİRİYOR

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Projenin uygulanması, Türkiye çapında hedeflenen KOBİ’lere ulaşılması, takip edilmesinden sorumlu iş ortağı olacak. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Projeye uluslararası uzmanlığını katarken, her bir proje ortağının proje içindeki rolüne de rehberlik edecek. Visa Türkiye Projeyi destekleyen 27 üye bankayı temsil edecek; strateji, uzun dönemli planlama ve projenin yönetimi ve değerlendirmesinden sorumlu olacak.

ORTAKLIK MODELİ, İŞİMİ YÖNETEBİLİYORUM’U BENZER PROJELERDEN FARKLILAŞTIRIYOR

İşimi Yönetebiliyorum projesi özel sektör, sivil toplum, uluslararası organizasyon ve akademi olmak üzere dört farklı disiplini bir araya getiriyor. Ayrıca, projenin temelinde sektörel bir iş birliği de var. 27 bankanın bir araya gelerek projeyi fonlaması dünyada benzersiz bir model. Eğitimler dijitalleşme ve finansal disiplin olmak üzere iki modülden oluşuyor. İçerikler, Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon Merkezi Koordinatörlüğü’nde öğretim üyeleri tarafından sunuluyor. Aynı zamanda interaktif bir tartışma ortamı ile katılımcıların kendi işleri ile ilgili pratik ve faydalı bilgiler almaları sağlanıyor. Uzman konuklar ile başarı hikayeleri derinlemesine inceleniyor ve katılımcıların kendi iş geliştirme planını yapmaları için fırsat sunuluyor.

TÜRKİYE’NİN KOBİ PROFİLİ ÇIKARILDI

Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin profilini belirlemek, yapısal özellikleri ve gelişmişliklerini incelemek üzere “KOBİ Profil Araştırması” gerçekleştirildi. Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İzak Atiyas önderliğinde yapılan araştırmanın saha uygulaması İpsos tarafından gerçekleştirildi. Araştırma, KOBİ’lerin finansmana erişim, yönetim kalitesi ve dijital teknolojilerin kullanımı konusunda kapsamlı bir analiz sunuyor.

GENEL HATLARI İLE KOBİ PROFİLİ KOBİ

Profili anketi IPSOS araştırma şirketi tarafından Ocak ve Şubat 2019 aylarında kotalı bir örnek planı ile tesadüfi olarak seçilmiş firmalarda firma yöneticisi ve/ veya sahibi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirildi. 1005 şirket ile görüşme yapıldı. Ankete katılan şirketlerin yüzde 70’inde çalışan sayısı 10-19 Çalışan sayısı 100’ün üzerinde olan şirketlerin sayısı 30. Şirketler 12 ilden seçildi. 1005 şirketin içinde imalat sanayinin payı yüzde 24, inşaat ve ticaret sektörlerinin payı yüzde 21, ulaştırma ve depolamanın payı yüzde 6, diğer hizmet sektörlerinin payı ise yüzde 27 civarında oldu.

YÖNETİM PRATİKLERİ

 • %85’i kayıt tutuyor
 • %68’i performans takibi yapıyor.
 • %91’i bu değerlendirmeleri çalışanları ile paylaşmıyor
 • %92’si satış takibi yapıyor
 • %89’u nakit akışını izliyor
 • %85’i karlılığını takip ediyor
 • %40’ı ihracat yapıyor, ihracatın cirolarındaki payı %13
E-TİCARET

 • %48’inin internet üzerinden satışı yok
 • %57’si internet üzerinden alım yapmıyor
DİJİTALLEŞME

 • %74’ünün e-mail hesabı, %67’sinin web sitesi, %63’ünün sosyal medya hesabı ve %38’inin mobil sitesi var
 • %55’i dijital reklam ve pazarlama kullanmıyor
 • Yaklaşık %30’u sosyal medya platformlarını reklam ve pazarlama amaçlı kullanıyor
 • %62’si işini mobil bir uygulama ile desteklemiyor.

Araştırma sonuçları doğrultusunda 6 potansiyel iyileştirme alanı tespit edildi:

1. İş geliştirme planı yapmak

2.En az 3 performans göstergesi belirlemek ve bunları çalışanlarla paylaşmak

3. Hedef belirlemek ve takip etmek (1-3 yıl)

4.Yeni nesil dijital iş modelleri kullanmak

5.Dijital pazarlama kullanımını artırmak

6.E-ticareti artırmak, bu sayede yeni müşterilere ve pazarlara ulaşmak

EĞİTİM İÇERİĞİ: “FİNANSAL DİSİPLİN VE DİJİTALLEŞME”

Eğitim içeriği, araştırma sonuçlarından elde edilen bulgular doğrultusunda Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim üyeleri tarafından iki temel noktaya odaklanarak geliştirildi. İlk modülde finansal disiplini sağlamak için gereken bilgiler veriliyor. İkinci modülde dijital dünyayı tanımak, hızla gelişen ve dijitalleşen ticaret dünyasına adapte olmayı sağlayacak yöntemler anlatılıyor. İçerikler Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon Merkezi Koordinatörlüğü’nde gerçek hayat deneyimine sahip uzman öğretim üyeleri tarafından sunuluyor. Aynı zamanda interaktif bir tartışma ortamı ile katılımcıların kendi işleri ile ilgili pratik ve faydalı bilgiler almaları sağlanıyor. Uzman konuklar ile başarı hikayeleri derinlemesine inceleniyor ve katılımcıların kendi iş geliştirme planını yapmaları için fırsat sunuluyor.

TÜRKONFED VE TÜSİAD ÜYELERİ MENTÖRLÜK YAPACAK

Projede TÜRKONFED ve TÜSİAD üyesi başarılı iş insanlarının da “co-pilot”luk görevi üstleneceği mentörlük desteği de verilecek. İşimi Yönetebiliyorum Projesi mentörlük desteği ile hem KOBİ’lerimiz hem de ekonomimiz için başarılı örnekler yaratıp, ‘çarpan etkisi’ni artıracak. KOBİ’lerin yol haritası çıkarılacak.

VISA TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ MERVE TEZEL:

“TÜRKONFED, UNDP iş birliği ve 27 bankanın desteğiyle “İşimi Yönetebiliyorum” projesini başlattık. Amacımız KOBİ’lerin büyüme potansiyellerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına destek olmak. Tüm dünyadaki şirketlerin %90’ını oluşturan, global ölçekteki istihdamın %50 ila 60’ını sağlayan KOBİ’ler global ekonomilerin itici gücü konumundalar. Bu ekosistemin önemli bir oyuncusu olan Visa dünya çapında 200’ü aşkın ülkede, 16 bin banka ve finansal kuruluş iş ortaklığında 3,4 milyar Visa logolu kartı 54 milyon işyeri ile buluşturan bir ticaret ağını temsil ediyor. Visa olarak sadece bireylerin değil, işletmelerin de kolay ve güvenli bir şekilde ödeme alabilmesi ve ödeme yapabilmesi için bir güven sistemi işletiyoruz. Sunduğumuz yeni nesil ürün ve çözümlerle ticaretin kolaylaşmasını sağlıyoruz. İşimi Yönetebiliyorum projesiyle KOBİ’lerin uzun vadeli planlama yapan, hedeflerini, performans göstergelerini belirleyen ve bunları bir iş geliştirme planı çerçevesinde takip eden bir yapıya sahip olmalarını sağlarken, hızla gelişen ve dijitalleşen ticaret dünyasına adapte olmaları için de gereken donanımı sağlamak istiyoruz” dedi.

TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU (TÜRKONFED) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ORHAN TURAN:

Günümüzün küresel rekabetçiliğinde, ülkelerin yanı sıra kentler, sektörler ve işletmeler kora kor bir yarış içinde. Hız ve verimlilik esaslı dijital dönüşüm süreci, bu yarışın belirleyici unsuru olurken; yerelde bunun belirleyici aktörü ise KOBİ’ler olacak gibi görünüyor. Bu yarışta Türkiye olarak; ekonomimizin dinamosu KOBİ’lerimizin; rekabetçilik gücünü, nitelikli insan kaynağı kapasitesini, yönetişimden üretim ve ihracata uzanan değer zincirinde; yüksek teknoloji kullanımı ile yüksek verimlilik ve yüksek katma değer yaratmalarını sağlamalıyız. KOBİ’lerimizin verimliliğini artırıp, dijital dünyayı doğru ve etkin okumalarını sağlayarak, geleceğin dünyasına hazırlamak, ekonomimizin, sürdürülebilirlik anahtarıdır.

KOBİ’lerin, teknoloji odağında, değişen rekabet koşullarına uyum sağlayabilmeleri; nitelikli insan kaynağından üretim ve ihracata, kendi değer zincirlerini dönüştürmeleri önem kazanıyor. Üretim ve sanayinin, dijitalleşme çerçevesinde şekillendiği günümüzde, KOBİ’lerimizi dijital dünyaya hazırlamak, rekabetçi ve güçlü bir Türkiye hayalimizin de en önemli aşamasını oluşturuyor. İşini değer yaratarak yöneten işletmelerimizin sadece nicelik değil niteliklerini geliştirmek üzere çok paydaşlı projelerin hayata geçmesi gerekiyor. Küresel sorunlar, kapsayıcı iş birlikleri ile küresel çözümleri de beraberinde getiriyor. İşimi Yönetebiliyorum Projesi, TÜRKONFED’in Anadolu’daki yaygın ve etkin üye yapısını, UNDP’nin uluslararası bilgi birikimi ve networkü ile birleştirirken; ülkemizin en güçlü finans kurumlarını tek çatı altında temsil eden Visa’nın yanı sıra akademik yetkinliğiyle öne çıkan Boğaziçi Üniversitesi’ni bir araya getirmesiyle de etkinliğini pekiştiriyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI (UNDP) MUKİM TEMSİLCİ VEKİLİ CLAUDIO TOMASI:

Açılışta konuşan program ortaklarından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi, oluşturulan ekosistemin öneminin altını çizdi ve İşimi Yönetebiliyorum Projesi’nin küresel çapta bir model haline gelebileceğini belirterek şunları kaydetti: “KOBİ’ler için yeni teknolojiler, piyasa verilerine ve müşterilere daha ucuza ulaşabilme, finansmana erişimde yeni yollar bulma ve daha hızlı tanınırlık ve saygınlık elde etme fırsatları sunuyor. Yeni teknolojiler sayesinde daha uygun fiyatlarla seyahat edebiliyor, daha hızlı ödeme alabiliyor ve global piyasalara daha kolay entegre olabiliyoruz. Ancak her KOBİ bu fırsatlardan otomatik olarak yararlanma imkânı bulamıyor. Bu dönüşüme ayak uyduramayan firmalar dijital çağa da uyum sağlamakta zorlanacak. Dominant oyuncuların kontrolüne giren yeni piyasa şartlarında oluşan ‘platform ekonomisinin’ KOBİ’leri daha kırılgan hale getirdiği de dikkatten kaçırılmamalı. Bu ortamda iş dünyasında oluşacak ekosistemler, her ölçekten şirketin yeni teknolojilerle ve dijital dönüşümle uyum içinde evrilmesinde çok etkili olabilir. Bugün bu açıdan çok anlamlı bir iş birliği için bir aradayız. Bu iş birliği, uluslararası ve ulusal bilgi birikimini ve kaynakları bir araya getirerek KOBİ’lerin eğitimi ve kapasitelerinin artırılması ile bugünün ve geleceğin ekonomisinin gerçeklerinin doğurduğu ihtiyaçları karşılamalarına yardımcı olacak. UNDP olarak böyle bir iş birliğinin içinde yer alıyor olmaktan gurur duyuyoruz ve İşimi Yönetebiliyorum platformunun, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın başarılmasına özel sektörün katkısı bağlamında küresel anlamda da bir model haline geleceğini düşünüyoruz.

BAKSİFED YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDULLAH ERDOĞAN:

4 mevsimi bir arada yaşatan Antalyamız, bacasız sanayisi turizminin yanı sıra tarımsal üretim ve yine tarımsal sanayisi ile bölgesine, ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunuyor. İller arası Rekabetçilik Endeksi’nde 2018 yılı verilerine göre 8‘inci sırada bulunan kentimiz, son 20 yılda gerçekleşen turizm yatırımlarıyla da dünyanın önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor. BAKSİFED olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğumuz “İşimi Yönetebiliyorum” Projenin yerel kalkınmayı ve rekabetçiliği geliştireceğine; işletmelerimize, dijital devrimin hız ve verimlilik esaslı yetenekler kazandıracağına inanıyorum. İşimi Yönetebiliyorum Projesi’nin ulusal lansmanının kentimizden başlatılmasını da anlamlı ve değerli görüyorum. Konfederasyonumuz TÜRKONFED’in Başkanı Orhan Turan başta olmak üzere Visa ile UNDP Türkiye’nin değerli yöneticilerine, Boğaziçi Üniversitesi’ne şükranlarımı sunuyorum.

Sayfa Yükleniyor...