Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki 17 milyar 970 milyon dolar olan hisse senedi miktarı, 27 Mart'ta 19 milyar 574 milyon dolara çıktı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetinde olan hisse senedi miktarı bir önceki aya göre Ocak'ta yüzde 8,8, Şubat'ta yüzde 12,9 oranlarında gerilemesi, ardından, Mart ayında yüzde 7,3 oranında arttı.

Mart ayında yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetinde bulunan hisse senedi miktarı 2008 yılı sonuna göre yüzde 14,8 oranında geriledi. 26 Aralık 2008 tarihi itibarıyla yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetinde olan hisse senedi miktarı 22 milyar 968 milyon dolardı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) miktarı ise Mart sonu itibarıyla 16 milyar 324 milyon dolara indi. Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetinde olan DİBS miktarı, 20 Mart tarihinde 16 milyar 451 milyon dolar iken 27 Mart tarihinden 16 milyar 324 milyon dolara geriledi.

Ocak ayında yüzde 8,7 oranında gerileyen yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS miktarı, Şubat ayında yüzde 12,1 oranındaki gerilemenin ardından, Mart ayında yüzde 0,6 oranında arttı.

Mart ayında, 2008 yılı sonuna göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS miktarı 19,3 oranında düştü. 2008 Aralık ayı sonu itibarıyla yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetinde olan DİBS stoku 20 milyar 239 milyon dolardı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi ve DİBS miktarı 1 Ağustos 2008 tarihi itibarıyla zirve olan sırasıyla 51 milyar 52 milyon dolar, 32 milyar 335 milyon dolar olduktan sonra gerilemeye başladı.