Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) hazırladığı Barometre Araştırması'na göre, 2011 yılında Türkiye'ye 12 milyar dolar civarında uluslararası doğrudan yabancı yatırım (FDI) girişi olması bekleniyor.

Temmuz ayında yapılan ve 100'ün üzerinde YASED üyesinin katıldığı araştırma sonuçlarına göre, 2011 yılı sonuna kadar en fazla yatırım yapılması beklenen sektör ise geçen araştırmada olduğu gibi yine enerji sektörü oldu.

YASED Başkanı İzzet Karaca, 2011 yılında dünyada 1.4 trilyon dolarlık bir doğrudan yabancı yatırım akışının söz konusu olacağını belirterek, "Bu rakam geçtiğimiz yıl 1.2 trilyon dolardı. Bu rakamın artması Türkiye'ye gelebilecek rakamın da artacağı anlamına geliyor.

YASED olarak 2011 yılı sonunda Türkiye'ye 12 milyar dolar civarında uluslararası doğrudan yatırımın gelmesini bekliyoruz" dedi.

Ankette çıkan sonuçları da değerlendiren Karaca, "Bu anketteki sonuçlara göre ben dünyadaki bir küresel çalkantıdan Türkiye'nin daha az etkileneceğini anladım. Fakat cari açık ile ilgili sorunları muhakkak çözmemiz, bu oranı hep beraber düşürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Kişisel olarak da Türkiye'nin en büyük sorununun cari açık olduğunu düşündüğünü ifade eden Karaca, "Bir takım mali tedbirler alındı ama asıl alınması gereken tedbirlerin ticaretle ilgili olduğunu düşünüyorum. Biz de cari açık ile ilgili bir rapor hazırlıyoruz ve çıkan raporu Kasım ayında hükümete sunacağız" diye konuştu.

EN BÜYÜK ENGEL VERGİ VE TEŞVİK POLİTİKALARI
Araştırmada ortaya çıkan sonuçlara göre, ankete katılanların yüzde 72'si dünya genelinde uluslararası doğrudan yatırımlar için ekonomik ortamın daha kötüye gideceğine inanırken; Türkiye'de uluslararası doğrudan yatırımların önündeki en büyük engel olarak ise, yüzde 68 oranında vergi ve teşvik politikaları gösterildi.

Hükümetin önümüzdeki dönemde öncelik vermesi gereken konular arasında en önemli konuyu cari işlemler açığı olarak görülürken, bunu yapısal reformlar, kayıt dışı ekonomi, sürdürülebilir büyüme ve işsizlik izledi.

Ankete katılanların yüzde 83'ü dünyadaki büyümenin yavaşlamasını beklerken, Türkiye'de büyümede yavaşlama beklentisi ise yüzde 55'te kaldı.

Enflasyonun Türkiye'de önümüzdeki dönemde yükseleceğini düşünenlerin oranı yüzde 55'te olurken; yüzde 49 faiz oranlarının sabit kalacağını, yüzde 39'u ise artacağına işaret etti.

Döviz kurunun enflasyona paralel seyredeceğini düşünenlerin oranı yüzde 38 iken, artacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 40 oldu.

Yatırımcılar, ekonomik ve finansal ortamda genel olarak önümüzdeki 6 ayda daha da kötüleşme beklediğini ifade etti.

Anketteki 2011 sonuna ilişkin beklentilere göre, yabancı yatırımcılar GSMH'nin yüzde 5.86, faiz oranının yüzde 8.65, TL/dolar kurunun 1.73, TL/Euro kurunun 2.47, TEFE'nin yüzde 8.02, TÜFE'nin yüzde 7.47 olacağını tahmin ediyor. Yatırımcılar, yılsonu ihracatı 127.4 milyar dolar, ithalatı 200.8 milyar dolar, cari açığı ise 69.2 milyar dolar olarak bekliyor.