"Yılda 2 trilyon dolara yakın para aklanıyor"

Paravan Şirketler Küresel Raporu'na göre, büyük bir kısmı şirket ortaklarının gizlenmesi yoluyla yılda 2 trilyon dolara yakın para aklanıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.11.2015 - 12:40

"Yılda 2 trilyon dolara yakın para aklanıyor"

Yolsuzlukla mücadele amacıyla kurulan Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından hazırlanan "Paravan Şirketler Küresel Raporu", G20 Zirvesi öncesinde Örgütün Başkanı Cobus de Swardt tarafından açıklandı.

Rapora göre ABD ile Çin de dahil olmak üzere G20 hükümetleri, yolsuzluk faillerinin kimliklerini gizlemeleri ve sınır ötesi para aktarmalarını kolaylaştıran gizliliği sonlandırmak için yasal düzenlemeler yaparak yolsuzlukla mücadele etme sözlerini yerine getirmede başarısız oldu.

Büyük bir kısmı şirket ortaklarının gizlenmesi yoluyla yılda 2 trilyon dolara yakın bir para aklanıyor.

G20 ülkeleri arasında sadece İngiltere, suçluların varlıklarını saklamalarını engelleme konusunda etkin bir çaba gösteriyor.

Rapora göre dünyanın en büyük ekonomileri olan ABD ile Çin, "zayıf çerçeve" kategorisine düşerek en kötü performans sergileyen ülkeler arasına girdi.

Her iki ülkenin de, şirket ve diğer tüzel kişilerin yolsuzluğu araç olarak kullanılmasını önleyecek düzenlemeleri yapma yönündeki gayretlerini artırmaları gerektiğine yer verilen raporda, G20 hükümetlerinin şirketler, bankalar ve yolsuzluğa karışan kişiler üzerindeki denetimlerini sıkılaştırmaları gerektiği ifade edildi.

LONDRA VE NEW YORK'TAKİ YÜZ MİLYARLARCA DOLARLIK GAYRİMENKULÜN GİZLİ SAHİBİ VAR

Paravan Şirketler Küresel Raporu'na göre sadece Hindistan ve İngiltere, şirketlerin, hissedarları veya onları kontrol eden özel kişiler hakkındaki bilgileri kaydetmelerini ve güncel tutmalarını zorunlu kılıyor.

"Daha da rahatsız edici bir durum ise New York, Tokyo, Şanghay ve Sydney gibi finans merkezlerini içine alan 8 G20 ülkesinde bankaların paranın arkasındaki özel kişiyi bulamasalar bile işlemi tamamlayabiliyor olmaları" ifadelerinin kullanıldığı rapora göre, 7 G20 ülkesinde emlakçılar emlak satış ve alımlarının arkasındaki özel kişileri tespit etmek zorunda değil. Bunun sonucu olarak Londra ve New York'taki yüz milyarlarca dolarlık gayrimenkulün gizli sahipleri bulunuyor.

Raporda, yolsuzluğa bulaşmış bir politikacının fonlarla bağlantısını gizlemek için basit önlemlere başvurması halinde kamu hazinesinden çalınmış paralarla lüks bir malikane satın almasını önlemenin son derece zor olduğu bildirildi.

Cobus de Swardt, raporun tanıtımında, hükümetlerin, bankaların, muhasebecilerin, avukatların ve diğer işletmelerin yolsuz müşterileri durdurmalarını kolaylaştıracak araçlar sunması gerektiğini söyledi.

Bunun gerçek lehtarı bilgileri içeren merkezi ve kamuya açık bir sicilinin oluşturulması anlamına geldiğini vurgulayan Swardt, şunları kaydetti:

"Dünya, politika, ekonomi ve günümüzün diğer önemli sorunlarıyla ilgili olarak liderlik konusunda G20'ye güveniyor. Bir sohbet kulübü gibi görünmemek için yolsuzlukla mücadelede sözlerini tutmaları gerekiyor."

Sayfa Yükleniyor...