Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun yeni karşılıklar yönetmeliği, 1 Ekim 2008’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, bankalarla şirketler arasındaki kredi ilişkilerine yeni düzenlemeler getiriyor. Kredilere ilişkin yakın izleme ve donuk kredi tanımları değiştirildi.

Daha önce bir gün bile gecikmesi halinde yakın izleme kapsamına alınan krediler için bu süre 30 güne çıkarıldı. Kredinin donuk olarak değerlendirileceği aşama da dikkate alındığında süre 90 güne kadar uzuyor.

Bankaların şirketlere verdikleri kredilerin yeniden yapılandırmasında da şirketlere ilave haklar tanındı. Daha önce yakın izleme kapsamındaki kredisini yeniden yapılandıramayan bir şirket, bu kapsamdaki kredisi için iki kez yeni ödeme planı yapma hakkı kazandı. Donuk kredilere tanınan yeniden yapılandırma hakkı da da ikiden üçe çıkarıldı.

Yönetmelik, grup şirketlerinin kredileriyle ilgili bir yenilik de getiriyor. Önceki uygulamada, bir firmanın kredisi takibe düştüğünde, firmanın bağlı olduğu grubun diğer kredileri de takibe düşürülüyordu. Yeni yönetmelik, bu uygulamayı ortadan kaldırarak firmaların ayrı ayrı değerlendirilmesi hükmü getiriyor.

BDDK kaynakları, reel sektörü rahatlatacak en önemli değişikliklerden birinin gerçekleştirildiğini vurguluyor. Yönetmelikle, potansiyeli olan, istihdam sağlayan ve iyi niyetli firmaların küresel kriz bitene kadar yaşatılmasının amaçlandığı belirtiliyor.