Zorunlu BES'e yeni düzenleme

Bireysel emeklilikte otomatik katılım ile ilgili düzenleme değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre otomatik katılımda cayma hakkını kullananlarda yeniden dönüş süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Buna göre sistemden çıkan çalışanlar 3 yıl sonra otomatik olarak yeniden sisteme girecek. Ayrıca yönetmelikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 3 yıllık geri dönüş süresini 5 yıla kadar çıkarma yetkisi de verildi.

NTV Haber 27.12.2018 - 13:48

Zorunlu BES'e yeni düzenleme

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan düzenlemeye göre cayma ve ayrılma hakkını kullanmış olanlar, üç yıl içinde sisteme otomatik olarak bir defalığına tekrar dahil edilecekler.

AYRILANLAR 3 YIL İÇİNDE YENİDEN SİSTEME OTOMATİK GİRECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, sistemden ayrılan çalışanların 2 yılda bir otomatik olarak yeniden sisteme dahil edilebilmelerine ilişkin madde, 3 yıl içinde bir defalığına olacak şekilde yeniden düzenlendi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI SÜREYİ 5 YILA KADAR UZATABİLECEK

Ayrıca bakanlık söz konusu süreyi 1 yıla kadar azaltabilecek, 5 yıla kadar artırabilecek.

Düzenleme kapsamında çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak BES'e dahil edilecekleri tarihler netleştirildi.

Tedrici katılım uygulamasında ortaya çıktığı gözlenen bazı tereddütlerin giderilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı. Ayrıca işverenin tercihine bırakılmak suretiyle sisteme erken girişlere imkan tanındı. 

VİDEO: ZORUNLU BES'TEKİ DEĞİŞİKLİK HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Yeni düzenlemeyle tedrici katılım takviminde yer alan tarihten önce sisteme giriş yapmış olan işverenlere cezai yaptırım uygulanmaması ve sistemde devam ederek tasarruf yapmaya devam eden çalışanların hak ve menfaatlerinin korunması amaçlandı.

Düzenleme kapsamında sistemin başlangıcından bugüne kadar olan dönemde çalışanlarını otomatik emeklilik planına dahil etmesi gerektiği halde bu yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan işverenler, en geç 2 ay içinde kendilerine bağlı çalışanların ücretlerinden kesecekleri katkı paylarını emeklilik şirketine aktarmaları halinde, katkı payının emeklilik şirketine nakden intikal ettiği tarih itibarıyla çalışanlarını emeklilik planına dahil etmiş ve yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacak.

Çalışan sayısı 5-9 arası olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar ile Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20'nci maddesi kapsamında kurulmuş olan sandıkların iştirakçisi olarak çalışanların, en geç 1 Ocak 2019'dan sonraki ilk ücret ödemesinden işverenleri tarafından kesilerek emeklilik şirketine aktarılan katkı payının, emeklilik şirketine nakden intikal etmesi ile emeklilik planına dahil edilmesi gerekecek.

Düzenlemeyle tedrici katılım takviminde belirlenen tarihler arasında veya 1 Ocak 2019 tarihinden sonra yeni faaliyete başlayacak işverenler için sisteme giriş tarihleri de belirlendi. 

BES YÖNETMELİĞİ DE DEĞİŞTİRİLDİ

Öte yandan "Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bireysel emeklilik sistemine dahil olma, birikimin aktarımı, sistemden ayrılma ve emeklilik hakkının kullanımı gibi operasyonel süreçlerin iyileştirilmesine ve netleştirilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı.

Ayrıca sistemde birden fazla sözleşme veya sertifikası olan ve emeklilik hakkını kullanmak isteyen katılımcılar için hesap birleştirme zorunluluğu kaldırıldı. Bu kapsamda katılımcılar istedikleri sözleşmelerinden emekli olabilecek, diğer sözleşmeleri sistemde kalmaya, dolayısıyla katılımcılar tasarrufta bulunmaya devam edebilecek.

BES'e işverenleri tarafından otomatik dahil edilen çalışanlardan, cayma hakkını kullanan veya cayma dönemini müteakip sistemden ayrılanlara, istedikleri zaman sisteme yeniden dahil olabilme imkanı getirildi.

Bireysel emeklilik sözleşmeleri kapsamında hak sahiplerince aranmayan paralara ilişkin değerleme, ilan edilme, hak sahiplerine ödenme ve genel bütçeye kaydedilme gibi hususlara ilişkin usul ve esaslar da yeniden belirlendi. 

Sayfa Yükleniyor...