Apartman aidatı nasıl hesaplanıyor?

Her ay ödenen apartman aidatı ile ilgili kanuni düzenlemeleri Kat Mülkiyeti Kanunu kapsıyor. Kanuna göre apartmanın genel giderleri için toplanan aidat nasıl hesaplanıyor?

Haberler - zingat.com 07.10.2015 - 11:19

Apartman aidatı nasıl hesaplanıyor?

Apartman giderleri, apartman sakinleri tarafından, aidatın hangi giderler için hangi oranlarda hesaplanacağı da Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında belirleniyor. Apartman aidatını tüm maliklerin ödemesi zorunlu tutuluyor. 

Kanunda aidat ödeme şekli şöyle açıklanıyor: “Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;  katılmakla yükümlüdür.”

Apartman aidatlarını ödemek ile yükümlü kişiler ev sahipleri oluyor. Bununla birlikte kira sözleşmelerinde eve kiraya çıkacak olan kişiye aidatları ödeyecekleri yönünde madde de konulabiliyor. Bu durumda kiracı da aidat ödemesi yapıyor.

Sayfa Yükleniyor...