Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yönetmelik, tüketiciyi korumaya yönelik birçok yeni düzenleme getiriyor. Yönetmelikle, konut kredisini erken ödemeye ilişkin belirsizlikler ortadan kalkıyor.

KONUT KREDİSİNİ ERKEN ÖDEYENLERE BANKA İNDİRİM YAPACAK

Tüketiciler, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksiti ödeyebilecek. Kredi borcunun tamamı da erken ödenebilecek.

Bu hallerde banka, erken ödenen tutara göre tüm faiz ve diğer maliyetlere indirim yapacak.

Tüketicinin ödeyeceği "erken ödeme tazminatı", indirim miktarından fazla olamayacak.

TÜKETİCİNİN İZNİ OLMADAN SİGORTA YAPILAMAYACAK

Konut kredilerinde tüketicinin izni olmadan sigorta yapılamayacak. Tüketici sigorta yaptırmak isterse, banka, tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminatı kabul edecek.

Tüketici, konut kredisini geç öderse, gecikme faizi, anapara tutarı üzerinden hesaplanacak. Tüketiciye, konut kredisiyle ilgili olarak önceden doğru ve yeterli bilgilendirme sağlanacak.

Ekspertiz raporunun bir örneği, tüketicilere verilecek. Bankalar, tüketicinin açık talimatı olmadan konut kredisiyle ilişkili bir kredili mevduat hesabı sözleşmesi yapamayacak.