İstanbul ve dünya tarihi için dönüm noktası

Yenikapı'dan çıkan arkeolojik şeyler, İstanbul ve dünya tarihini değiştirdi.

 • 1

  İstanbul ve dünya tarihi için dönüm noktası

  İstanbul ve dünya tarihi için dönüm noktası
  Kent arkeolojisinin temel felsefesi toprakaltı ve topraküstü tüm dönemlere ait tarihsel mirasın korunarak, kentin yaşamına yansıtılmasıdır. Altyapı çalışmaları ya da ulaşım projeleri zaman zaman kent arkeolojisinin önplana çıktığı büyük şantiyelere döneşmektedir. Kentlilerin hayat ve kalitelerini yükseltmek amacıyla tasarlanan projeler hayata geçirilirken yapılan kazılarda karşılaşılan arkeolojik bulgulara gösterilen davranış, kent insanının kültürüne duyulan özen ve saygıyı da içermelidir. Buna karşın, kentsel projelerde taraflar, yani proje yürütücüleri ile tarihi mirasın ortaya çıkarılması için çaba gösterenler arasında zaman zaman tartışmalar yaşanmaktadır. Son günlerde İstanbul'un ulaşım sorunlarının çözümüne büyük katkılar yapması beklenen Marmaray ve metro projelerinde, arkeolojik kazılarla çıkarılan kalıntı ve bulguların 'arkeolojik şey' ve 'birkaç çanak çömlek' olarak nitelendirilmesi, bu tartışmalar için çarpıcı bir örnek oluşturdu. Yenikapı, Sultanahmet, Sirkeci ve Üsküdar'daki kazılarda ortaya çıkarılan arkeolojik kalıntı ve buluntular, gerçekten 'arkeolojik şey' ve 'çanak çömlek'ten mi ibaret, yoksa İstanbul ve insanlık tarihinin '-miş'li geçmiş' zamanını 'di'li geçmiş' zamana çeviren anlamlar mı taşıyor. Son üç senedir bu kazılarda ortaya çıkarılan buluntular, sadece İstanbul ve ülkemiz için değil,dünya tarihi için bir dönüm noktası teşkil edecek önemdedir.
 • 2

  İstanbul ve dünya tarihi için dönüm noktası

  İstanbul ve dünya tarihi için dönüm noktası
 • 3

  İstanbul ve dünya tarihi için dönüm noktası

  İstanbul ve dünya tarihi için dönüm noktası
 • 4

  İstanbul ve dünya tarihi için dönüm noktası

  İstanbul ve dünya tarihi için dönüm noktası
 • 5

  İstanbul ve dünya tarihi için dönüm noktası

  İstanbul ve dünya tarihi için dönüm noktası
 • 6

  İstanbul ve dünya tarihi için dönüm noktası

  İstanbul ve dünya tarihi için dönüm noktası
 • 7

  İstanbul ve dünya tarihi için dönüm noktası

  İstanbul ve dünya tarihi için dönüm noktası
 • 8

  İstanbul ve dünya tarihi için dönüm noktası

  İstanbul ve dünya tarihi için dönüm noktası
 • 9

  İstanbul ve dünya tarihi için dönüm noktası

  İstanbul ve dünya tarihi için dönüm noktası
 • 10

  İstanbul ve dünya tarihi için dönüm noktası

  İstanbul ve dünya tarihi için dönüm noktası