'Parşömen'in doğduğu şehir

Proje fotoğrafçısı Melih Sular, İzmir'de bulunan Bergama Akrapol Müzesi'ni sizler için gezdi ve fotoğrafladı. İşte Melih Sular'ın gözünden, birbirinden güzel fotoğraflarla Akrapol...

 • 1

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
  Proje fotoğrafçısı Melih Sular, İzmir'de bulunan Bergama Akrapol Müzesi'ni sizler için gezdi ve fotoğrafladı.
 • 2

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
  Helenlerden çok önce Batı Anadolu'da Pelasglar ve Luvi halkı yaşardı. O zaman Bergama'nın adı Parg-a-uma idi. Perg, Arapçada 'burç' yani 'kale' anlamına geliyor. Uma ise, 'halk' demektir.
 • 3

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
  Pergamon adı ise, Helenleşmenin başlamasıyla dönüşen bir kelimedir. Bugün Bergama adı aslında ilk kullanılışı olan Pargauma'ya daha çok benzer.
 • 4

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
  Bir de bazen Bergama adının Parşömen kelimesinden geldiği söylenir ama tam tersine parşömen aslında Bergama'dan gelir. Deriye yazı yazmayı geliştiren Bergama Krallığı papirüsten sonra daha kullanışlı bir kâğıt bulmuştu, buna "Bergama Kağıdı" anlamına gelen parşömen adını verdiler.
 • 5

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
  Son bir kaç yıldır Bergama'da parşömen yeniden üretilip üzerine resimler yapılıyor ve hediyelik eşya olarak satılıyor
 • 6

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
  Bir tepe yerleşimi olan Pergamon’un şehircilik anlayışı, büyük ölçüde topografik zorunluluktan kaynaklanan bir kent düzeninin form ve planlama bakımından eşsiz bir örneğidir.
 • 7

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
  Pergamon’da doğal bir düzlüğün olmaması yerleşimin en erken evresinden itibaren arazi teraslaması yapılmak suretiyle yer kazanılmasını gerekli kılmıştır. Azalan inşaat alanları yıllar içerisinde artan ihtiyaçlar sebebi ile eski terasların yeni teraslar içerisinde eritilmesine sebep olmuştur. Bu da, şehrin en erken tarihi hakkındaki yeterli ipuçlarının bulunamamış olmasının başlıca sebebidir.
 • 8

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
  Kalede tespit edilen en eski yerleşim yerleri M.Ö 7-6. yy a tarihlenmektedir. Kent, başından beri iki ana kısımdan oluşan bir yapılar bütünü idi. Bunlar dağın en tepesinde yer alan ve kendi surları olan Kale ile güneyde daha yumuşak ve meyilli yamaçta yer alan keza sur duvarı ile çevrili bir aşağı kent idi.
 • 9

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
  Pergamon’un kent surları, en geniş dönemine II. Eumenes zamanında ulaşmıştır. II. Eumenes Devrinin en önemli yapıları arasında Galatların mağlup edilmesi anısına inşa edilen Zeus Sunağı, Athena Tapınağının propylonu ve onu çevreleyen stoaları; ikiyüzbin kitap rulosunun muhafaza edildiği ünlü kütüphane, Büyük saray ve kent surları yer alır.
 • 10

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
  Eumenes’in yönetiminin ilk yıllarında inşa edilmiş olan aşağı agora kentin ticaret merkezi konumunda idi.
 • 11

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
  Kenti bir baştan bir başa kat eden geniş ve düzgün rampalı yol, aşağı şehirde Eumenes kapısında başlar, birkaç zikzak ve orta kent yerleşim bölgesinde büyük bir kavis yaparak kent dağının güney yamacından yukarı şehre ulaşır. M.S II. yy’da İmparator Traianus ve Hadrianus yönetiminde Pergamon parlak bir dönem yaşamıştır.
 • 12

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
  Kent artık sur duvarlarının dışına taşıp ızgara planlı bir yapılaşma ile ovaya kadar yayılmıştır. Genişlemenin en önemli yapısı Serapis ( Kızıl Avlu)’ tapınağıdır. Roma kentine Roma tiyatrosu, amfitiyatro ve stadion da dahil edilmiştir.
 • 13

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 14

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 15

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 16

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 17

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 18

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 19

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 20

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 21

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 22

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 23

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 24

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 25

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 26

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 27

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 28

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 29

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 30

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 31

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 32

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 33

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 34

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 35

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 36

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 37

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 38

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 39

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 40

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 41

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 42

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 43

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 44

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 45

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 46

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 47

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 48

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 49

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 50

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 51

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 52

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 53

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 54

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 55

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 56

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 57

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 58

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 59

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 60

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 61

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 62

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 63

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 64

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 65

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 66

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 67

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 68

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 69

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 70

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 71

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 72

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 73

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 74

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 75

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 76

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 77

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 78

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 79

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 80

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 81

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 82

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 83

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 84

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 85

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 86

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 87

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 88

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 89

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 90

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 91

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 92

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 93

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 94

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 95

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 96

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 97

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 98

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 99

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 100

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 101

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 102

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 103

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 104

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 105

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 106

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 107

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 108

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 109

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 110

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 111

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 112

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 113

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 114

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 115

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 116

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 117

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir
 • 118

  'Parşömen'in doğduğu şehir

  'Parşömen'in doğduğu şehir