İstanbul'un en iyi turistik yerleri sıralandı

İHA, ntv.com.tr

Kanadalı bir turizm şirketinin araştırmaları sonucu İstanbul'un en iyi turistik yerleri sıralandı. Bunların arasında vakıf eseri olarak ayakta duran ve birçok yerli ve yabancı turisti çeken Mısır Çarşısı, Halı Müzesi, Kapalı Çarşı, Küçük Ayasofya Cami, Sultan Ahmet Cami, Süleymaniye Cami, Fatih Cami yer alıyor.

 • 1

  istanbulun en iyi turistik yerleri, istanbulda gezilecek yerler, mısır çarşısı, ayasofya cami, sultanahmet cami

  Yurt içinde ve yurt dışında bulunan Osmanlı eserlerini restore eden ve yeniden ayağa kaldıran Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul’un tarihi dokusunu da koruyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki ve Osmanlı coğrafyasındaki vakıf eserleri tek tek ayağa kaldırıyor. 2002 yılından bugüne kadar 5 bin 250 vakıf eser Genel Müdürlükçe restore edildi. Faaliyetlerini Osmanlı eserlerinin olduğu her yerde sürdüren Genel Müdürlük yeni eserleri gün yüzüne çıkarıp ayakta tutmaya devam ediyor. İstanbul’daki başlıca vakıf eserleri ise şöyle:

 • 2

  MISIR ÇARŞISI

  istanbulun en iyi turistik yerleri, istanbulda gezilecek yerler, mısır çarşısı, ayasofya cami, sultanahmet cami
  Yeni Cami Külliyesi, Eminönü meydanında bulunmakta olup, Cami, Hünkâr Kasrı, Türbe, Sebil, Çarşı ve Sıbyan Mektebi'nden oluşuyor. Sultan III. Murad'ın eşi ve Sultan III. Mehmed'in validesi olan Valide Safiye Sultan'ın isteği üzerine Mimar Sinan'ın öğrencilerinden Mimar Davud Ağa tarafından 1597 (H.1006) yılında Külliye'nin temeli atıldı. Valide Hatice Turhan Sultan tarafından 1663 yılında inşaat tamamlatıldı. 16 Temmuz 2013 tarihinde İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Mısır Çarşısı restorasyonu yapıldı.
 • 3

  HALI MÜZESİ

  istanbulun en iyi turistik yerleri, istanbulda gezilecek yerler, mısır çarşısı, ayasofya cami, sultanahmet cami

  Ayasofya İmareti Padişah 1. Mahmut tarafından yaptırıldı. İmaret olarak hizmet veren bina zamanla harap olunca uzun yıllar kurşun deposu olarak kullanıldı.

 • 4

  KAPALIÇARŞI

  istanbulun en iyi turistik yerleri, istanbulda gezilecek yerler, mısır çarşısı, ayasofya cami, sultanahmet cami
  Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan dünyanın en büyük çarşısı ve en eski kapalı çarşılarından biridir. Kapalıçarşı 30 bin 700 metrekarede 66 kadar sokağı, 4 bin kadar dükkânı olan adeta bir şehri andıran, bütünü ile örtülü bu site zaman içerisinde gelişip büyüdü. İçinde son zamanlara kadar 5 cami, 1 mektep, 7 çeşme, 10 kuyu, 1 sebil, 1 şadırvan, 24 kapı, 17 han bulunuyor.
 • 5

  KÜÇÜK AYASOFYA CAMİİ

  istanbulun en iyi turistik yerleri, istanbulda gezilecek yerler, mısır çarşısı, ayasofya cami, sultanahmet cami
  Küçük Ayasofya Camii, Bizans İmparatoru I. Justinianus ve karısı Theodora tarafından 527-536 yılları arasında Aya Sergios ve Bachos Kilisesi adıyla yaptırılan kilise Sultan II. Beyazıt Topkapı Sarayı Darüssaade Ağası Hüseyin Ağa döneminde camiye çevrildi. Bu esnada yapıya medrese, şadırvan, minare ve müezzin mahfili eklenerek; bazı ek pencereler açıldı. 1648 ve 1763 depremlerinde büyük hasarlar gören Küçük Ayasofya Camii, 1831 yılında geniş kapsamlı bir tadilattan geçti.
 • 6

  SULTANAHMET CAMİİ

  istanbulun en iyi turistik yerleri, istanbulda gezilecek yerler, mısır çarşısı, ayasofya cami, sultanahmet cami
  17. yüzyılın önemli eserinden biri olan Sultanahmet Camii, Mimar Sinan'ın yapı anlayışı içinde inşa edilmiş bir şaheseri olarak biliniyor. Sinan'dan sonra Türk mimarlığının meşalesini ele alan Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa'nın ellerinde yükseldi. 6 Temmuz 2017 tarihinde Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Sultanahmet Camii Restorasyon Uygulaması başladı.
 • 7

  RÜSTEMPAŞA CAMİ

  RÜSTEMPAŞA CAMİ
  İstanbul'da Mimar Sinan'ın deniz kıyısına yaptığı üç camiden birincisi Mihrimah Sultan'ın Üsküdar'daki külliyesinin camii; ikincisi kocası Sadrazam Rüstem Paşa'nın Tahtakale'de, Uzunçarşı'nın sonunda yaptırdığı bu cami; üçüncüsü de yine Üsküdar'da Şemsi Paşa'nın küçük külliyesinin camiidir. Her üçü de İstanbul deniz kıyısı siluetinde özel yerleri olan yapılardır. Fakat özellikle Rüstem Paşa'nın çarşı kotunun bir kat üzerinde inşa edilmiş camii, Yeni Cami ile birlikte, limanın İstanbul yakasının önemli işaret yapılarından biridir.
 • 8

  SÜLEYMANİYE CAMİ

  SÜLEYMANİYE CAMİ
  Bulunduğu semte adını veren, İstanbul'un üçüncü tepesinde inşa edilen külliye Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a inşa ettiridi. Cami külliyenin merkezinde, 377 ada, 6 parselde yer alıyor. Caminin kitabesi inşaatın başlangıç tarihini 1550, caminin açılış tarihini de 1557 olarak veriyor. Cami kareye yakın dikdörtgen planlı harim ile revaklı avludan oluşuyor.
 • 9

  FATİH CAMİİ

  FATİH CAMİİ
  İstanbul ili, Fatih ilçesi, Ali Kuşçu mahallesi, Fevzipaşa caddesi'nde yer alan Fatih Sultan Mehmet'in kendi adına yaptırdığı cami ve külliye binaları şehrin bir tepesi üstünde inşa edildiği için İstanbul'un siluetine damgasını vuruyor. Fatih Camii İstanbul'da fetihten sonra yapılan ilk selâtin camii ve külliyesi. 1463'de başlayan külliye inşaatı 1470'te tamamlandı. Fatih Camii ve Külliyesi'nin mimarı Atik Sinan'dır. Külliye İstanbul'un en önemli dinî ve kültürel merkezini oluşturuyor."
 • 10