Kırkpınar 653 yaşına giriyor

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 653. yılına giren ve bu toprakların tarihiyle özdeşleşmiş bir kültür mirasıdır...

 • 1

  Kırkpınar 653 yaşına giriyor

  Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 653. yılına giren ve bu toprakların tarihiyle özdeşleşmiş bir kültür mirasıdır...
 • 2

  Kırkpınar 653 yaşına giriyor

  Bir söylenceye göre Orhan Gazi'nin Rumeli'yi ele geçirmek amacıyla düzenlediği seferler sırasında, kardeşi Süleyman Paşa 40 askerle Domuzhisarı üstünde yürür. Salla karşı kıyıya geçerler ve Domuzhisarı'nı ele geçirirler.
 • 3

  Kırkpınar 653 yaşına giriyor

  40 kişilik öncü birlikteki askerler, mola verdikleri her yerde güreşe tutuşurlar ancak bu birlikten iki yiğitin tutuştukları güreşte ise bir türlü kazanan çıkmaz.
 • 4

  Kırkpınar 653 yaşına giriyor

  İki yiğidin bitmek bilmeyen güreşi ikisinin de solukları kesilip can vermesiyle sona erer...
 • 5

  Kırkpınar 653 yaşına giriyor

  Yıllar sonra çıktıkları bir başka seferde arkadaşlarının mezarı başına gelen savaşçılar, burada akan gür bir pınar görürler.
 • 6

  Kırkpınar 653 yaşına giriyor

  Halk orada yatanların "Kırklardan" (ermiş) olduğuna inanır. Yöreyi Kırkpınar diye adlandırır.
 • 7

  Kırkpınar 653 yaşına giriyor

  Bir başka söylenceye göre de, oraya ayak basanlar 40 kişi olduklarından adı Kırkpınar kalmıştır.
 • 8

  Kırkpınar 653 yaşına giriyor

  Sonraki yıllarda aynı yerde ölen kişilerin anısına güreş tutulmaya başlanmıştır. Zamanla gelenekselleşmiş ve Kırkpınar Yağlı güreşlerine dönüşmüştür.
 • 9

  Kırkpınar 653 yaşına giriyor

  Bir başka Kırkpınar değerlendirmesi de; bu güreşlerin, Türkler Edirne'yi almadan yüz yıl önce Rumeli'ye geçen Sarı Saltuk tarafından oralara taşındığı ve Türklerin sonradan Sultan I. Murat döneminde bu güreşlere sahip çıktığı yönündedir.
 • 10

  Kırkpınar 653 yaşına giriyor

  Kırkpınar Güreşleri, aradan geçen yıllarda kaybedilen topraklardan dolayı Yunanistan'ın Samona Köyü Merası'ndan Edirne dışındaki Virantekke'ye taşınmıştır...
 • 11

  Kırkpınar 653 yaşına giriyor

  Cumhuriyet döneminde ise Sarayiçi'nde düzenlenmeye başlamıştır...
 • 12

  Kırkpınar 653 yaşına giriyor

  Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geçen seneden beri Türkiye Finans'ın desteğiyle düzenleniyor.