Liverpool: 1 - Chelsea: 3

Liverpool: 1 - Chelsea: 3

 • 1

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3
 • 2

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3
 • 3

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3
 • 4

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3
 • 5

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3
 • 6

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3
 • 7

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3
 • 8

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3
 • 9

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3
 • 10

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3
 • 11

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3
 • 12

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3
 • 13

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3
 • 14

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3
 • 15

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3
 • 16

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3
 • 17

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3
 • 18

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3

  Liverpool: 1 - Chelsea: 3