10 soruda tarihi vergi affı

10 soruda tarihi vergi affı

 • 1

  Hangi borçlar yasa kapsamında?

  Hangi borçlar yasa kapsamında?
  Yasayla, belediye ve gümrük vergileri dahil, tüm vergiler, TEDAŞ ve özel dağıtım şirketlerine olan elektrik, belediyelere olan su ile oda ve borsalara olan aidat borçları yeniden yapılandırılıyor. Trafik cezaları, öğrenim kredisi borçları ve TRT'nin elektrik payı ve bandrol ücretinden kaynaklı alacakları da kapsamda.
 • 2

  Hangi tarihe kadar olan borçları kapsıyor?

  Hangi tarihe kadar olan borçları kapsıyor?
  31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezaları, gümrük vergileri; belediyelerin beyannamelere ilişkin vergileri, 2010'da tahakkuk eden vergileri, ödenmemiş ücret, su kullanım, büyükşehir belediyelerinin su ve atık su bedeli alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak.
 • 3

  Borçlar nasıl hesaplanacak?

  Borçlar nasıl hesaplanacak?
  Yapılandırmada borcun ana parasına dokunulmayacak. Faiz ve gecikme cezaları önce silinecek. Ardından borcun ödenmediği süredeki enflasyon kadar yeni faiz ve gecikme cezası tutarları belirlenecek. Bu yeni hesaplama faiz ve gecikme zammında yüzde 50'ye varan oranda indirim sağlayacak.
 • 4

  Kaç taksitte ödeme yapılacak?

  Kaç taksitte ödeme yapılacak?
  Ödemeler ikişer aylık dönemler halinde, azami 18 eşit taksitte ödenecek. Böylece hem vergi hem de prim borcu olanlar bir ay birini diğer ay ötekini ödeyebilecek. Vade 36 aya, taksit sayısı 18'e kadar çıkabilecek.
 • 5

  Ödeme nasıl yapılacak?

  Ödeme nasıl yapılacak?
  Ödeme peşin ya da vergi borçları için kredi kartı da kullanarak taksitle yapılabilecek.
 • 6

  Uygulamaya nasıl başvurulacak?

  Uygulamaya nasıl başvurulacak?
  Yasa Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girdikten sonra iki ay içinde ilgili idarelere başvuru yapılması gerekecek.
 • 7

  Kimler yararlanamayacak?

  Kimler yararlanamayacak?
  Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekecek.
 • 8

  Kaç kez ödenmezse yapılandırma son bulacak?

  Kaç kez ödenmezse yapılandırma son bulacak?
  Yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, KDV ve ÖTV için başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince, çok zor durum olmaksızın, her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödemez ya da eksik öderse düzenlemeden yararlanamayacak.
 • 9

  Taksitler ne zaman başlayacak?

  Taksitler ne zaman başlayacak?
  Ödenecek tutarların ilk taksiti, yasanın Resmi Gazete'de yayım tarihini izleyen üçüncü aydan, SGK'ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti ise dördüncü aydan başlayacak.
 • 10

  Hangi borçlar tamamen silinecek?

  Hangi borçlar tamamen silinecek?
  50 ile 120 lira arasındaki borçlar tamamen silinecek.