Beyaz Savaş

Dünyanın en soğuk savaşı Birinci Dünya Savaşı sırasında, Alplerin tepesinde gerçekleşti.

 • 1

  Beyaz Savaş

  Beyaz Savaş
  Dünyanın en soğuk savaşı Birinci Dünya Savaşı sırasında, Alplerin tepesinde gerçekleşti.
 • 2

  Beyaz Savaş

  Beyaz Savaş
  İtalyan ve Avusturya–Macaristan İmparatorluğu askerleri, adını, yaşandığı karlı ve buzlu muharebe alanından alan Guerra Bianca ya da Türkçesiyle Beyaz Savaş’ta 3600 metre yükseklikte ve eksi 30 derecede çarpıştı. Daha önce bu denli yüksekte ya da dondurucu koşullarda bir savaş verilmemişti.
 • 3

  Beyaz Savaş

  Beyaz Savaş
  İtalya 23 Mayıs 1915’te savaşa girdi. Yükselen milliyetçilik dalgasından beslenen İtalya'nın amacı, Avusturya–Macaristan İmparatorluğu’nun elinde olan, özellikle de İtalyanların yaşadığı bazı bölgeleri kendine bağlamaktı.
 • 4

  Beyaz Savaş

  Beyaz Savaş
  İtalyanın savaşa girişini takip eden üç yılda askerler Trentino’dan Adriyatik’e uzanan sınır boyunca savaştılar ve öldüler. Bu sürecin en çarpıcı kısmı Beyaz Savaş’tı. Yani sonuca varmayan imkânsız saldırıları, baskınları ve çetrefilli mühendislik işlerini kapsayan bir savaş.
 • 5

  Beyaz Savaş

  Beyaz Savaş
  Bu haşin koşullarda İtalyan ve Avusturya–Macaristan İmparatorluğu askerleri tepeleri hizaladılar, yollar açtılar, tüneller kazdılar, teleferik ve telefon hatları döşediler ve bu yüksek dağlara tonlarca malzeme taşıdılar. Bütün bunları hem savaşmak, hem de o zamana kadar sadece çobanların, yabani ot toplayıcılarının ve dağcıların uğradığı bu yükseklerde bir yıl yaşamak durumunda olan binlerce askerin günlük ihtiyaçlarını gidermek için yaptılar.
 • 6

  Beyaz Savaş

  Beyaz Savaş
  Askerler barakalardan oluşan köyler inşa etse de subaylar genel olarak eski dağ sığınaklarında kalıyordu. Hatta bazılarında büyük piyanolar ve gramofonlar bile vardı. Dolomitler’in en yüksek dağı olan Marmolada’daki Avusturya İstihkâm Sınıfı, dağdaki buzulları kazarak bir “buz kenti” yarattı. Bu kentin tünelleri, koğuşları ve kilerleri vardı. Yine de bütün bunlar ekstrem doğa koşullarının izin verdiği ölçüde yapılabiliyordu.
 • 7

  Beyaz Savaş

  Beyaz Savaş
  Milano Üniversitesi’nden araştırmacı ve İtalyan dağcılığı tarihi üzerine bir kitap yazan Stefano Morosini, her iki tarafın askerlerinin tuttuğu günlüklerde uykusuzluk, eziyet ve yoğun kar yağışının neden olduğu korkunç zorluklarla ilgili benzer hikâyelere rastladık,” diyor. “Düşman ikinci plandaydı, savaşmak zorunda olunan asıl şey doğanın kendisiydi.”
 • 8

  Beyaz Savaş

  Beyaz Savaş
  Beyaz Savaş Tarihi Topluluğu’nun kurucusu ve başkanı Marco Balbi, Alp cephesinde ölen 150 bin askerin sadece üçte birinin savaşın kurbanı olduğunu söylüyor. Diğerleri çığ düşmesi, toprak kaymaları, donma ve aşırı soğuğun neden olduğu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmiş.
 • 9

  Beyaz Savaş

  Beyaz Savaş
  Hikayenin tamamını www.nationalgeographic.com.tr adresinde bulabilirsiniz.