İnsanlar ile köpekler arasındaki sevginin gücünü ölçecekler

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri tarafından başlatılan proje kapsamında, Türkiye'de ilk defa 'telemetri' sistemi kullanılacak.

 • 1

  Uludağ Üniversitesi (UÜ) Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri tarafından başlatılan proje kapsamında, Türkiye'de ilk defa 'telemetri'
  sistemi kullanılacak.
 • 2

  Amaç, insanlar ile köpekler arasındaki sevginin gücününün ölçülmesi ve bu alandaki bilimsel araştırmalara ışık tutulması.
 • 3

  İnsan hayvan etkileşimi konusunda Türkiye'de çok fazla araştırma yapılmadığını söyleyen UÜ Veteriner Fakültesi öğretim üyesi ve projenin
  yürütücüsü Doç Dr. Türel Özkul şunları söyledi:
 • 4

  "Projeyle günümüzde çok ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz sevginin gücünü ölçmeyi hedefliyoruz.
 • 5

  Proje üç aşamadan oluşuyor. Birinci ve ikinci aşamada yavru köpeklerle sahipleri arasındaki bağı ölçmeyi hedefliyoruz. Bu da Türkiye'de ilk defa uygulanan Pet Bağlılık Ölçeği ve Yabancı Durum Testi ile mümkün olacak.
 • 6

  Pet Bağlılık Ölçeği, hayvan sahiplerine yönelik 6 bölümden oluşan bir anket. Hayvan sahibinin köpeğiyle ilgili düşüncelerini ortaya koymayı hedeflediğimiz anket çalışmasının sonuçlarını istatiksel veriler halinde bilgisayara aktarıyoruz.
 • 7

  İkinci aşama olan Yabancı Durum Testi için insan hayvan etkileşimi laboratuvarında bulunan iki kamera hayvanı ile sahibi bir aradayken
  sürekli kayıt yapıyor. Bir yabancının bulunduğu ortamda, yabancı ile sahibinin beraber bulunduğu ortamda veya ikisinin de bulunmadığı ortamlarda anlık kesitlerle ikişer dakikalık sürelerle bu kayıtları alacağız. Daha sonra bağımsız gözlemciler tarafından istatiksel olarak
  değerlendirilmek üzere veri tabanına aktaracağız.
 • 8

  Üçüncü aşamada da 'telemetri' adı verilen veri kayıt sistemini kullanarak ve kayıt için gereken özel bir ceketi köpeğe giydirerek Yabancı
  Durum Testi sırasında elde edilen fizyolojik verileri bilgisayar ortamına aktaracağız.
 • 9

  Son olarak da, davranışsal ve fizyolojik verileri karşılaştırmalı olarak analiz ederek hayvan sahibi ile köpeği arasındaki bağın köpekte nasıl
  yansımaları olduğunu ortaya koyacağız.
 • 10

  Türkiye'de ilk defa UÜ'de uygulanacak telemetri sistemi ile uluslararası bilim camiasına da veri sağlanacaktır.
 • 11

  Elde edilecek veriler insan hayvan etkileşimine ait mekanizmaların anlaşılmasında, köpeklerin klinik davranış problemlerinde, asistan köpekleri, terapi köpekleri ve arama kurtarma köpeklerinin eğitim ve seçimine yönelik faaliyetlerde değerlendirilecek."