2030 yılına geldiğimiz zaman iş dünyası ve çalışma modelleri nasıl olacak? Bu sorulara cevap bulmak için çalışmalar yürüten akademisyenler ve araştırmacılar, gelişen teknolojinin endüstride ve iş yaşamında nasıl değişikliklere sebep olacağına dair bir rapor hazırladı.

Konuyla ilgili teorilerini ‘The Future of Work: Jobs and skills in 2030’ isimli raporda toplayan araştırmacılar, teknolojideki değişimin üretim metotlarını, yaratıcı ve dijital sektörlerdeki iş modellerini değiştireceğini düşünüyor.

Bu teoriye göre, söz konusu değişim iş modelleri kapsamında günümüze oranla daha esnek çalışma yöntemlerinin doğmasına da sebep olacak.

Teknolojinin gelişmesiyle yeni iş modellerinin yanı sıra yeni iş kollarının da oluşacağını düşünen araştırmacılar, ayrıca gelişen teknolojinin mobilizasyonu arttıracağını ve buna bağlı olarak çalışanlara ofis dışında calışmanın yolunu açacağı görüşünde.

Araştırmacılar, esnek çalışma yöntemleri için gerekli ihtiyacın aynı zamanda yaratıcı ve dijital sektörün çalışma ortamını da şekillendirmesini bekliyor. Şirketlerin ise inovasyon süreçlerinin temel bir parçası olarak dijital platformları birleştirmek için yoğun çaba harcamaya devam edecekleri tahmin ediliyor.