Bir alternatif turizm çeşidi olan sağlık turizmi; kişinin ikamet ettiği ülkeden başka bir ülkeye tedavi amacıyla gitmesi olarak tanımlanıyor.

Sağlık turizmi; hastanelerde tedavi ve ameliyat gibi işlemleri içeren tıp turizmi, termal tesislerde rehabilitasyon ve dinlenme gibi hizmetlerin verildiği termal turizm ile yaşlı ve engelli turizmi şeklinde üç başlık altında inceleniyor.

İnsanları sağlık turizmine yönlendiren temel nedenleri ise şu şekilde sıralamak mümkün:
• Kişinin ülkesinde yüksek teknolojili sağlık hizmetleri ve profesyonel insan kaynaklarının azlığı veya yokluğu,
• Tedaviyle birlikte tatil yapma arzusu,
• Sağılık hizmetlerinin kendi ülkelerinde pahalı olması,
• Daha kaliteli sağlık hizmeti almak,
• Kendi ülkesinde herhangi bir sebepten dolayı ameliyat bilgisini saklama arzusu (Estetik cerrahi ve infertilite tedavisi gibi),
• Ülkesinde iklim ve coğrafi olarak tatil için kısıtlı imkan olması,
• Kronik hastaların, yaşlıların ve engellilerin başka ortamlara gitme ve tedavi olma isteği,
• Uyuşturucu gibi bağımlılıkları olanların farklı veya daha uygun ortamlarda olma isteği,
• Kişinin hayata tutunma ve yaşam isteği.

SAĞLIK TURİSTLERİ EN ÇOK HANGİ ÜLKELERDEN GELİYOR?
Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesindeki bilgilere göre ülkemizde uluslararası standartlarda akredite olmuş 42 sağlık kuruluşu bulunuyor.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere özel, kamu ve üniversite hastanelerine çok sayıda hasta geliyor. Türkiye, termal turizm kaynağı açısından dünyada yedinci Avrupa da ise birinci sırada bulunuyor.

Türkiye’ye hasta en fazla Almanya, Hollanda, Fransa, Türk Cumhuriyetleri, Avusturya ve Orta Doğu ülkelerinden geliyor. Sağlık turizmini tercih edenlerin en fazla başvurduğu branşlar ise göz, diş, ortopedi, kardiyoloji, onkoloji, plastik cerrahi ve beyin cerrahisi.