İSTANBUL - Türkiye'nin sağlık alanında bölgesel gücünü artırmayı amaçlayan yatırımlar sayesinde sağlık turizminde önemli bir ivme kazanılmış durumda. Ülkemizin bu alandaki hızını kesen en önemli etkenlerden biri doktor ve hemşire gibi sağlık çalışanlarındaki yabancı dil sorunu.

Uluslararası hastaları doğru anlamak ve onlara doğru hizmeti verebilmek için hem sağlık çalışanlarının hem de tercümanların iyi bir eğitimden geçmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Müşaviri Enginer Birdal, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi. Birdal, “Türkiye Sağlık Turizmi Derneği olarak uluslararası hastalar için pratik İngilizce eğitimleri düzenleme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca yine sağlık turizminin geliştirilmesi için 8. Dönem Sağlık Turizmi İşletmeleri Yöneticiliği eğitim programına da başlamış bulunmaktayız” dedi.

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Reşat Bahat da Türkiye’nin sağlık turizmindeki en önemli sıkıntılarından birinin dil sorunu olduğu görüşünde. Dr. Bahat, “Türkiye’de aslında iyi bir dil eğitimi verilseydi hiçbir genç işsiz kalmazdı. Yani nasıl olur da tıp veya mühendislik fakültelerine girmiş zekadaki gençlere dil öğretilmez, nasıl olur da doğru dürüst İngilizce bilen hemşireler bulunamaz, bunları düşünmek gerçekten insanı dehşete düşürüyor” diye konuştu.

DİL EĞİTİMİNE DAHA FAZLA ÖNEM VERİLMELİ
Dr. Bahat, sorunun çözümü ve sağlık turizminde belirlenen hedeflere ulaşabilmek için yapılması gerekenleri, "Acil Eylem planında özellikle ana dili Arapça olan Türk vatandaşları sağlık alanına yönlendirilebilir. Tüm tıp fakülteleri ve hemşirelik fakültelerine yabancı dil hazırlık sınıfı konulur. Sınavı ÖSYM tarafından yapılır. İkinci yabancı dil bilmesi durumunda sağlık çalışanlarına ekstra avantajlar tanınır. Mevcut çalışanların bedelsiz yabancı dil kursu veya yurtdışı süreli eğitimi karşılanırsa hedefe daha çabuk varabiliriz" sözleriyle değerlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) Bursa'da düzenlediği Sağlık Turizmi Çalıştayı'nda konuya değinen Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Ömer Tontuş da Türkiye'de yabancı dil bilen hekim sayısının az, eldeki sayıyla da yeterli hizmeti vermenin güç olduğunu gündeme getirmiş, fiziki ve teknik alt yapının iyileştirilmesi gerektiğine vurgu yapmıştı: “İngilizce bilen kişi sayısı fazla ama bir hastanın derdini anlayabilecek kişi sayısı bin 219. Diğer dilleri de dahil edersek toplam 2 bin kişilik bir orduyla Türkiye'de sağlık turizmini yöneteceğiz, bu çok zor. Bu nedenle odak noktaları belirlememiz, dil bilen 2 bin kişiyi en iyi şekilde kullanmamız lazım.”