T.C.İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.İSTANBUL6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/71 Esas I.İLAN
İSTANBUL ASLİYE 6. HUKUK HAKİMLİĞİ’NDEN
GAİBE VE 3. ŞAHISLARA DUYURU
Davacı T.C. MALİYE HAZİNESİ tarafından davalı KAYYIM arasında mahkememizde görülmekte olan Gaiplik ve Tescil davası nedeniyle;
Dava konusu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Yahya Kahya Mahallesi, Sipahi Furunu Mevkiinde bulunan 874 ada, 1 parsel sayılı 85,00 m² yüzölçümlü, bahçeli ahşap ev vasıflı taşınmazın 212/576 hisse malikleri Hüseyin Sakaoğlu, Mahmut Kızı Naciye ve Nuri oğlu, Hasan Uzunoğlu'nun dosyamızda yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı, nüfus kaydına ulaşılamadığı, sağ olup olmadığı bilinmediği, ilgili kişi ile ilgili bilgisi bulunanların mahkememiz 2023/71 Esas sayılı dosyasına bilgi ve belge sunmaları aksi halde adı geçen şahıs hakkında gaipliğine karar verileceği hususu Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi ve 713. maddesi gereğince tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur. 25/01/2024

#İlangovtr Basın no ILN01990076