T.C. İstanbul Anadolu 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ  L  A  N

 

T.C. İstanbul Anadolu 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

 

ESAS NO : 2023/405 Esas

 

DAVALI   : AHMET TEMİZEL - Yeşilırmak Mahallesi  Mustafa Kemal Caddesi No: 50/2  Taşova/ AMASYA

 

 

             Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan  Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

       Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme davetiyesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

         Durusma Günü: 05/112024 günü saat: 09:50de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmalarını genişletebileceği yahut değiştirebileceği  ilanen tebliğ olunur. 05/07/2024

#İlangovtr Basın no ILN02058877