T.C. KONYA 2. AİLE MAHKEMESİ

T.C. KONYA 2. AİLE MAHKEMESİ

 

Sayı : 2021/252 Esas                                                                                           05/06/2024

 

 

İLAN METNİ 

       DAVALI: MARIANE METTE ELISABETI MATHIASSEN (ÇİMEN), 19/12/1985 doğumlu, Danimarka  Krallığı uyruklu

       Davacı Volkan Çimen tarafından Davalı Marıane Mette Elısabetı Mathıassen Çimen aleyhine açılan boşanma davasında mahkememizin 14/05/2024 tarihli kararı ile; davalının ülkeyi terk etmesi ve kendisine ulaşılamama nedeniyle tam kusurlu bulunmuş olup, davanın kabulü ile tarafların TMK 166/1 uyarınca BOŞANMALARINA, 10.858,00 TL yargılama gideri ve 118,60 TL harç gideri olmak üzere toplam 10.976,60 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmiştir. İş bu karara karşı, kararın gazetede ilana çıkma tarihinden sonraki 7. günden itibaren süre başlamak üzere 2 hafta içinde Konya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. İlanen Tebliğ olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02057920