T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

 

 

Sayı : E.36986964-2015/84-Ceza Dava Dosyası            

 08.07.2024

                                                                                          GAZETE İLANI

 

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No       :2015/84

Karar No      :2023/342

Sanık           :MUHAMMED KİZAVİ, Ahmet ve Fatma oğlu, 1966 Suriye doğumlu.

Sanık           :HALİD ALİ, Ahmet ve Mare oğlu, 1968 Suriye doğ. 

Sanık           :HALİT KİZAVİ, Muhammed ve Zehra oğlu, 1995 Suriye doğ. 

Suç               :Basit Yaralama

Suç Tarihi     :24/04/2014

Karar Tarihi  :07/09/2023

 

          Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Muhammed Kizavi, sanık Halid Ali, sanık Halit Kizavi hakkında Basit Yaralama suçlarından kamu davası açıldığı, açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanıklar hakkında Zamanaşımı Düşme kararı verildiği ve yukarıda kimliği yazılı sanıkların bildirdikleri adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

         Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

                                 

#İlangovtr Basın no ILN02058618