T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

 

 

Sayı : E.36986964-2017/241-Ceza Dava Dosyası            

 

 05.07.2024

                                                                                                                       GAZETE İLANI

 

 

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No           :2017/241

Karar No         :2022/504

Sanık              :HALİD ELMUHAMMED, Süleyman ve Amşe oğlu, 1995 Suriye doğumlu.

Suç                  :Resmi Belgenin düzenlenmesinde Yalan Beyan

Suç Tarihi       :07/06/2016

Karar Tarihi    :08/12/2022

 

       Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Halid Elmuhammed hakkında resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında Muhakemenin Durması kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği  adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

       Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

 

#İlangovtr Basın no ILN02058608