T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

 

 

Sayı : E.36986964-2017/226-Ceza Dava Dosyası            

 04.07.2024

 GAZETE İLANI

 

 

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No       : 2017/226

Karar No      : 2022/505

Sanık           : İBRAHİM MUSTAFA, Abdullah ve Fatma oğlu, 01/01/1993 Haleb doğumlu.

Suç              : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

Suç Tarihi    : 02/02/2015

Karar Tarihi : 08/12/2022

 

         Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık İbrahim Mustafa hakkında Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında MUHAKEMENİN DURMASI kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği  adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

        Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 04/07/2024

 

#İlangovtr Basın no ILN02058614