10 kadından biri risk altında

Batı Avrupa ülkelerinde ve ABD’de her 5-6 kadından biri, ülkemizde ise her 9-10 kadından biri meme kanseri riskiyle yaşıyor.

Haberler 31.10.2012 - 09:52

10 kadından biri risk altında

Tanı ve tedavideki gelişmeler sayesinde meme kanserine yakalanan kadınların uzun yıllar sağlıklı yaşamaları mümkün. Uzak yayılım yapmamış meme kanserlerinde tedavinin cerrahi olduğunu vurgulayan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hilal Ünal kemoterapi, radyoterapi ve hormonoterapinin cerrahi tedaviye destek sağlayan yöntemler olduğunu belirtti.

Meme kanserinde hastaya özel tedavi uygulandığını belirten Ünül, "Eskiden meme kanseri vakalarında memenin çıkarılmasından ve koltukaltı lenf bezlerinin tümüyle temizlenmesinden başka seçenek olmadığına dair bir inanış vardı. Ancak günümüzde meme kanseri hastalarının yüzde 40’ında, bir başka deyişle hemen her 2 kadından 1’inde meme koruyucu cerrahi uygulanabiliyor” dedi.

Ünal, bu tedavinin birinci hedefinin memede görünür tümör bırakmamak, ikincisinin ise hastanın memesine kabul edilebilir bir kozmetik sonuç sağlamak olduğunu söyledi. Cerrahi tedavinin şekil değişikliğine yol açtığını belirten Prof. Ünal, onkoplastik cerrahi ile bu şekil bozukluğunun büyük oranda düzeltilebildiğini vurguladı ve şu bilgileri verdi:

MEMENİN ALINMASINA NE ZAMAN GEREK DUYULUYOR?
Memede birden fazla tümör varsa, meme çok küçük buna karşılık tümör büyükse, ameliyat öncesi uygulanan kemoterapiye rağmen tümör küçülmemişse ve hasta mastektomiyi tercih ediyorsa memenin alınması gerekiyor. Tümörün meme başı ve çevresine yerleşmiş olması mastektomi için bir gerekçe değil. Bu yerleşimdeki tümörler de meme koruyucu yöntemlerle tedavi edilebiliyor.

BEKÇİ LENF BEZİ BİOPSİSİYLE GEREKSİZ CERRAHİ ÖNLENİYOR
Meme gibi koltuk altı lenf bezlerinin korunması da son derece önemli. Bunun nedeni ise koltukaltı lenf bezleri çıkarılmış hastaların yüzde 30’unda kolda ödem oluşması. Erken tanı konulmuş hastalarda genellikle koltuk altında hastalık olmuyor. Bu nedenle meme cilt altına verilecek özel bir boya veya radyoaktif madde yardımı ile koltuk altında ‘bekçi lenf bezi’, yani tümör hücrelerinin ilk gideceği lenf bezi bulunarak mikroskopik inceleme yapılıyor. Kanser yoksa diğer lenf bezlerine dokunulmuyor. Böylece meme kanseri koltukaltı lenf bezlerine geçmemiş hastalarda tüm bezeler çıkarılmadığı için gereksiz bir cerrahi girişim ve ona bağlı kol ödemleri önlenmiş oluyor. Eğer metastaz, yani tümörün yayılmış olduğu saptanırsa tüm koltuk altı lenf bezleri çıkarılıyor.”

Sayfa Yükleniyor...