İlişkili Haberler

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Dr. Hacı Yusuf Eryazgan, 22 bin aile hekimini temsilen yaptığı açıklamada, Ocak 2015'te yürürülüğe giren Aile Sağlığı Merkezleri nöbetlerine ve o nöbetlerle birlikte gündeme gelen uygulamalara tepki gösterdi.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının nöbetler konusundaki davalarını, sendikaların da desteğiyle sürdürdüklerini ifade eden Eryazgan, nöbet sisteminin tüm illerde farklı uygulandığını, il idarelerinin de ceza puanı uygulamasında, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı hareket ettiğini ileri sürdü.

"TÜM İLLERDE EŞİT UYGULAMA YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Eryazgan açıklamasına şu şekilde devam etti: "Bazı illerimizde ceza puanları zaman aşımına uğratılırken; bazı illerde ise ceza puanı verilmemesi yönünde kararlar alınmıştır. Mersin, Çorum ve Hatay'daki aile hekimlerine ise nöbet, kanunu her yönüyle uygulanmış, cezalar ardı ardına kesilmiştir. Bizler AHEF olarak, bu uygulamayı açık seçik mobing olarak görüyor ve kınıyoruz, yetkilileri göreve çağırıyoruz. Bu eşit ve adil olmayan uygulamanın bir an önce durdurulmasını talep ediyoruz."

Eryazgan, Anayasa ve hukuk kuralları çerçevesinde özlük haklarının tekrar düzenlenmesi, ceza puanlarının kaldırılması ve tüm illerde eşit uygulama yapılması gerektiğini söyledi.