Türk Sağlık-Sen, aile hekimi ve aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalayan çalışanların kadrolarının sözleşme imzaladıkları aile hekimliği biriminin bulunduğu aile sağlığı merkezine aktarılmasını öngören düzenlemenin iptali için Danıştay'a dava açtı.

Türk Sağlık-Sen'den yapılan açıklamaya göre, dava dilekçesinde, Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkındaki Kanun'da aile hekimliğinde görev alacak personelin kadrosu ile ilişkisinin devam ettiği ve sözleşmeli personelin aile hekimliğinden ayrılıp eski kurumlarındaki boş pozisyonlara öncelikle atanacaklarının hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Ancak Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki, ''Aile Hekimi veya Aile Sağlığı Elemanı olarak sözleşme imzalayan personelin kadroları sözleşme imzaladıkları Aile Hekimliği Biriminin bulunduğu Aile Sağlığı Merkezine aktarılır'' hükmüyle aile hekimliğine geçen personelin eski görev yaptığı kadroya dönmesinin engellenmeye çalışıldığı öne sürülerek, ''mağduriyete yol açacak'' bu düzenlemenin iptali istendi.

Açılan dava ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, söz konusu hükmün, aile hekimliğine geçen sağlık çalışanlarının eski kadrolarına dönüşünü engellemeyi amaçladığını, çalışanları zorla sistemin içinde tutmak için yapılan düzenlemenin iptal edilmesi gerektiğini ileri sürdü.