Aşı reddi üniversite mezunlarında daha fazla (Çalışma)

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği "Aşı Araştırması" sonucuna göre aşı reddi üniversite mezunlarında daha fazla. KOAH ve astım hastalarının katıldığı çalışma sonuçları, aşılanan hastalar arasında üniversite mezunu olmayanların oranının üniversite mezunu olanlara göre daha yüksek olduğunu gösterdi.

Haberler - İHA 08.11.2019 - 11:32

Aşı reddi üniversite mezunlarında daha fazla (Çalışma)

İzmir Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama Hastanesinde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Merda Erdemir Işık ve arkadaşlarının yürüttüğü çalışmada; KOAH akut atak, astım akut atak, pnömoni ve dekompanse kalp yetmezliği şikayetleriyle hastaneye başvuran hastaların influenza aşısı ile aşılanma oranları, aşılanma davranışlarını etkileyen olumlu ya da olumsuz faktörler ve aşılanmanın ataklara olan etkisi araştırıldı. Bodrum'da düzenlenen Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41. Ulusal Kongresi'nde sunulan Bilimsel Çalışma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

ÜNIVERSİTE MEZUNLARINDA AŞILANMA ORANI YÜZDE 32

Çalışmanın en çarpıcı sonuçlarından biri de, aşı yaptıranların eğitim seviyesi oldu. Araştırmada üniversite mezunu olan grupta aşılanma oranı yüzde 32, üniversite mezunu olmayan grupta ise aşılanma oranı yüzde 67 çıktı. Çalışmaya katılanlara, aşı hakkında kimden bilgi aldıkları da soruldu. Katılımcıların yüzde 20'si göğüs hastalıkları uzmanı, yüzde 20'si diğer branş doktorları, yüzde 18'i aile hekimleri, yüzde 4'ü sağlıkçılar, yüzde 6'sı ise eczacılardan aşı hakkında bilgi aldıklarını söyledi. Aşıya karşı tutumların incelendiği bölümde ise katılımcıların yüzde 46'sı kendini koruma isteği, yüzde 46'sı doktorun önerisi ve yüzde 6'sı ise ailesini koruma isteği nedeniyle aşılandığını belirtti. Aşı yaptırmama sebepleri incelendiğinde ise, katılımcıların yüzde 19,7'si bilgisinin olmadığını, yüzde 25'i doğru bilgilendirme yapılmadığını, yüzde 12'si ise yan etkiler nedeniyle aşı yaptırmadıklarını ifade etti. 

Çalışmanın sonuçlarını değerlendiren Dr. Işık, "Bilimsel çalışmamız, literatürdekinin aksine eğitim düzeyi yüksek grupta aşılanma oranının düşük olduğunu ve aşılanmada doğru bilgilendirilmenin ve hekim tarafından hastalara önerilmesinin gerekliliğini gösterdi. Kronik akciğer hastalığı grubunda ise aşılanma oranları düşük çıktı. Aşılanma oranlarının arttırılması için sağlık personeli ve hastaların eğitilmesi, hastaların aşı hakkında doğru bilgilendirilmesi ve aşının hastalara önerilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Aşı endikasyonları hakkında bilgi veren Dr. Işık, "65 yaş üstü sağlıklı kişiler, kronik hastalığı (akciğer, böbrek, kalp, karaciğer, nörolojik, hematolojik) olanlar, diyabet dahil olmak üzere metabolik bozukluğu olanlar, immün supresyonu olanlar (ilaçlara veya insan immün yetmezlik virüsüne (HIV) bağlı), sağlık personeli olanların aşılanması gerekmektedir" dedi.

VİDEO: ÇOCUKLARINA AŞI YAPTIRMAYANLARIN SAYISI GİDEREK ARTIYOR  (24.04.2019)

Sayfa Yükleniyor...