Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Sıhhiye Yerleşkesi'ndeki eylemde asistanlara, tıp fakültesi öğrencilerinin yanı sıra Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) üyeleri de destek verdi.

Asistan hekimler adına konuşan Melike Koşarsoy, ''Sağlıkta Dönüşüm Programı'' adı altında gerçekleştirilen uygulamaların, halk sağlığını ''tehdit ettiği'' iddiasında bulunarak, performansa dayalı ücretlendirme ile ''hastaya nasıl bakılacağından ziyade kaç hastaya bakıldığının'' dikkate alındığını öne sürdü. Sistemin, bir hastaya en fazla 5 dakika muayene hakkı tanıdığını savunan Koşarsoy, şöyle devam etti:

''Bu durum, yanlış tanı ve tedavileri beraberinde getirmektedir. Sistem, nitelikli değil, nicelikli hizmet anlayışı ile işlemekte ve 'sürümden kazanma' amacı gütmekte. Sistem, tıp fakültesi öğrencilerinin ve ihtisas yapan asistan hekimlerin eğitim saatlerinden çalmakta. Karmaşık vakaların tanısının koyulması, tedavisinin planlanması için de gerekli olan bu eğitim saatlerinde hocalar ve asistanlar, hasta bakmaya mecbur bırakılmakta. Yakın bir gelecekte hekimlik mesleğinin içeriği de tıpkı üniversite hastaneleri gibi boşaltılmış olacak. Böyle bir sistemle nitelikli hekim yetişmesi mümkün değildir.''

Koşarsoy, tüm asistan hekimleri yarın başlayacak ve ertesi gün de devam edecek iş bırakma eylemine katılmaya çağırdı.