Astım hastaları ağız-diş sağlığına daha fazla dikkat etmeli!

Yetişkinler ve çocuklar üzerinde yapılan araştırmalara göre astım hastalığının süt ve sürekli dişlerdeki çürük görülme riskini artırdığını söyleyen Diş Hekimi Musa Kazım Üçüncü, farklı yaş kategorilerindeki astım hastalarının değerlendirildiği çalışmalarda ise sağlıklı bireylere oranla astım hastası bireylerin diş kaybı ve diş çürüğü görülme sıklıklarının daha fazla olduğunu belirtti.

ntv.com.tr 02.11.2018 - 10:48

Astım hastaları ağız-diş sağlığına daha fazla dikkat etmeli!

Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar temel olarak kontrol edici ve rahatlatıcı ilaçlar olmak üzere 2 grupta incelendiğini ve bu ilaçların kullanımı inhaler (solukla içeri çekerek), oral (ağız) veya parenteral (damar içi, derialtı veya kas içi) yollar ile sağlandığını belirten İstanbul Okan Üniversitesinden Diş Hekimi Musa Kazım Üçüncü, bu noktada ağız ve diş sağlığının astım tedavisinde kullanılan ilaçlardan nasıl etkilendiğine dikkat çekmek gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu: 

ÇÜRÜK GÖRÜLME RİSKİ ARTIYOR!

“Astım hastalarının ilaçlarını özellikle soluktan içeri çekerek almaları, bu ilaçların uzun süre boyunca ve gün içinde çok fazla sayıda uygulanmasından ötürü bir takım diş problemleri meydana gelebilir. Bu problemler; diş çürüğü, diş erozyonu (diş minesinin aşınarak ortadan kalkması), diş anomalileri, diş eti rahatsızlıkları vb. olabilir. Kimi astım ilaçları, tükürük akış hızını azaltarak ve tükürüğün bazı kimyasal özelliklerini değiştirerek ağız-diş dokularının, tükürüğün koruyucu etkisinden mahrum kalmasına sebebiyet vermekte ve böylelikle başta diş çürüğü olmak üzere çeşitli dental problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Tükürüğün azalmasına bağlı olarak diş dokularında çürük oluşturan mikroorganizmaların temizlenmesi ve diş dokularından uzaklaştırılması engellenmekte böylelikle diş çürüğü ve diş eti problemlerinin artarak devam etmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bütün bunların yanı sıra bazı astım ilaçlarının yapısında yer alan şeker; mikroorganizmalar tarafından kullanılarak diş çürüğü riskini daha fazla artırabilmektedir.”

DİŞ KONTROLLERİ İHMAL EDİLMEMELİ!

Bütün bunlardan yola çıkarak astım hastalarının; diş çürüğü, diş eti hastalıkları, diş erozyonu gibi çeşitli dental problemlere yakalanma konusunda diğer bireylere nazaran daha çok risk taşıdıklarını vurgulayan Üçüncü, “Astım hastalarında ağız-diş sağlığı problemlerinin önüne geçebilmek için; bu bireylerin diş çürüğü açısından yüksek riskli gruba dahil edilmeleri ve diş hekimleri tarafından özel koruyucu tedavilerin uygulanması gerekmektedir. Astım hastaların diş hekimi kontrolüne gitmeleri, ilaçların ağız içindeki yan etkilerinden korunmasına katkı sağlayacak ve hastaların yaşam kalitesi artacaktır” diye konuştu.

Sayfa Yükleniyor...