Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Recep Keşli, bir akademisyen arkadaşıyla yaptığı çalışmayla ilgili bilgi verdi. 

Günlük hayatta birçok kişi tarafından kullanılan ortak alanlar ve cihazların mikroorganizma içermesi halinde, bunların insandan insana bulaşmasının söz konusu olabileceğini belirten Keşli, banka ATM'lerinin en sık kullanılan cihazlar arasında olduğuna dikkati çekti.

Kağıt paraların da çok fazla temas edilen nesneler arasında yer aldığını vurgulayan Keşli, "Biz de 'bunlarda mikroorganizma var mı, ne kadar ve hangi oranda var, ne tür organizmalar bulunuyor' bunları araştırmayı planladık" dedi.

ARAŞTIRMADA 400 NOKTADAN KÜLTÜR ALINDI

Keşli, araştırmalarında 400 ayrı noktadan kültür aldıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afyonkarahisar'daki ATM'lerden, banka çalışanlarından ve kağıt paralardan kültürler aldık. Paralarda yaptığımız araştırmalarda yüzde 70 mikroorganizma üremesi olduğunu tespit ettik. Bu, günlük hayatımızda para ve parayla ilgili kullandığımız araç gereçlerin her üç tanesinden ikisinin aslında mikrobiyolojik açıdan kirli olduğu anlamına geliyor. Bu mikroorganizmaların tiplendirilmesini yaptık. Bakterileri, mayaları ürettik. Bunlardan bazılarının atmosferde bulunabilenler olduğunu, bazılarının ise patojen olarak kabul edilebilen, insandan insana enfeksiyon bulaşmasında etkili olan bakteri ve maya cinsleri olduğunu belirledik."

“BAZALT TAŞINDA MİKROORGANİZMA ÜREMEDİ”

Keşli, araştırmaları sırasında bazalt taşının mikroorganizma içerip içermediği konusu üzerinde de durduklarını vurgulayarak, "Bazalt taşından küçük kesitler alıp, bunları hastanemizdeki sterilizasyon ünitesinde steril hale getirdik. Sonrasında aldığımız kontrol kültürlerinde hiçbir üreme olmadığını tespit ettik" diye konuştu.

"İKİ ÜRÜNLE İLGİLİ PATENT ALINMASI AŞAMASINDAYIZ"

Bakteri üremeyen taşları bankaya götürerek, insanların doğal ortamda dokunmalarını sağladıklarını anlatan Keşli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Binlerce insanın dokunmasını sağladık. Bunlardan tekrar laboratuvarımızda kontrol kültürleri aldık. Sterilizasyon ünitesinden çıktıktan sonraki gibi üzerinde hiçbir bakteri ve maya üretemediğini gördük. Şu anda bazalt taşı kullanılan ATM tuş takımı ve banko yüzeylerinin prototip üretimi üzerine çalışıyoruz. İki ürünle ilgili patent alınması aşamasındayız. Birçok kişinin kullandığı ve yüzde 57 bakteri tespit edilen ATM'lerin tuşlarında bakteri oluşumuna izin vermeyen bazalt taşı kullanılabilir. Amacımız, bu vesileyle çok ciddi ekonomik yük getiren ve hayatımızı tehdit eden hastane enfeksiyonlarının önlenmesine bir derece katkımız olması."