Avukatlar AIDS eğitimi aldı

Pozitif Yaşam Derneği'nin yürüttüğü Hukuk Poliklinikleri Projesi kapsamında avukatlar, ‘HIV ve İnsan Hakları’ eğitimi aldı. Avukatlar, yargı sürecine götürülen ve AİHM'e taşınan vakaları değerlendirdi.

23.06.2011 - 09:54

Avukatlar AIDS eğitimi aldı

Hukuk Poliklinikleri Projesi, Türkiye’de HIV ile yaşayan kişilerin hukuki sistemi kullanım kapasitelerinin geliştirilmesi ile maruz kalınan ayrımcılık ve hak ihlali vakalarının yargı sürecine taşınmasını amaçlıyor.

Açık Toplum Vakfı ve Hollanda Büyükelçiliği tarafından desteklenen projede 14 ayrımcılık ve hak ihlali vakası için, adli ve idari yargı süreci başlatıldı. Bu 14 vakadan 4’ü iç hukuk yollarının tüketilmesi sebebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürüldü.

Güçlü bir eğitmen kadrosu ile 'HIV/AIDS'te Avukat Eğitimi' programını gerçekleştirdiklerini kaydeden Hukuk Poliklinikleri Projesi Koordinatörü Cenk Soyer, “Bilgi eksikliği aşırı bir damgalama ve ayrımcılığı beraberinde getirmekte, HIV’le yaşayan kişilerin diğer vatandaşlarla eşit muamele görmelerini engellemektedir. Bu durum, HIV’le yaşayanların işlerini, sosyal güvencelerini kaybetmelerine sebep olabilirken, sağlık hizmetleri ve sosyal çevrelerini reddetmeleriyle de sonuçlanabilmektedir. Bu nedenlerle Pozitif Yaşam Derneği olarak HIV’le yaşayan insanlara kaliteli hizmet sunarak, insan hakları ihlallerini engelleyerek ve hukuksal bağlamda kapasite yaratarak ağlarının genişletilmesine öncelik verdik” dedi.

TANI VE TEDAVİ SOSYAL GÜVENCE KAPSAMINDA
Ege Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ABD öğretim görevlisi Prof. Dr. Deniz Gökengin de HIV/AIDS’te tanı, tedavi ve testlerdeki sorunlara işaret etti. Gökengin, “Olumlu gelişmelerin yanı sıra ülke koşullarına göre hazırlanmış kılavuzlar bulunmaması, hekimlerin yeterli bilgi ve beceri donanımına sahip olmaması ve sağlık hizmetlerinin kaliteli - tutarlı olmaması, HIV tedavi ve takibinde sorunlara neden olmaktadır” dedi. Prof. Gökengin, ihtiyaç duyulan kılavuzun Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olduğu bilgisini de verdi.

ETİK, MAHREMİYET VE AYRIMCILIK
Sağlık alanında yaşanan sorunların yaklaşımlardan kaynaklandığına değinen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD Öğretim Görevlisi Dr. Gürkan Sert ise sağlık hizmetlerinde özel hayatın gizliliği hakkının vazgeçilmez bir hak olduğunu ve pek çok açıdan önem taşıdığını kaydetti. Dr. Sert; “Sağlık hizmetlerinin bu hak göz ardı edilmeden yapılanması gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinde bu hakkın sağlanması için gereken yasal düzenlemelerin tıp etiği ilkeleri çerçevesinde düzenlenmesi önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

HASTA HAKKI TEMEL İNSAN HAKKIDIR
Pozitif Yaşam Derneği Hukuk Danışmanı Av. Habibe Yılmaz Kayar ve Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD) Başkan Yardımcısı Av. Ümit Erdem’in birlikte yaptıkları Ulusal ve Uluslararası Mevzuat’ sunumunda şu noktalara dikkat çektiler:

“Hasta hakları, kişilerin, sağlık hizmetlerinden yararlandığı süreçte, insan haklarına uygun koşullarda hizmet almalarını amaçlayan uluslararası kabul görmüş ve güvenceye bağlanmış haklardır. Bu durumu ile hasta hakları insan hakları çemberinin içinde, insan haklarının gerçekleşme alanlarından biridir. Hastalıkta ve sağlıkta insan haklarından tam ve eksiksiz yararlanılmasını amaçlar. Uluslararası sözleşmeler usulüne uygun olarak yayınlandığında iç hukuk normu haline gelebilirler ve Anayasa’ya aykırılığı iddia edilemez. Yasalar ile çatışma yaşandığında ise sözleşme hükümleri uygulanır.”

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...