Bağımlılığa ‘gün hastanesi' tedavisi

Bağımlılık, genellikle hastanelerde günlerce yatılarak tedavi edilen bir hastalık. Hastanede kısa süreli yatış veya ayaktan tedavi imkanı sağlayan ‘gün hastanesi modeli’ ile de yoğun ve özenli bir bakım amaçlanıyor.

Haberler 16.10.2014 - 09:13

Bağımlılığa ‘gün hastanesi' tedavisi

Bağımlılık biyolojik, psikolojik ve sosyal yönleri olan, tıbbi, kronik ve ilerleyici bir hastalık olarak tanımlanıyor. Bağımlı kişiler çoğunlukla tıbbi ve sosyal zararlarına rağmen bağımlılıklarını sürdürüyor, bağımlı olduklarının farkına varamıyor ya da inkâr ediyor.

Bağımlılığın çok boyutlu olmasının hem tanı hem de tedavide çok boyutlu düşünmeyi ve planlamayı gerektirdiğini belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Sedat Özkan, bağımlılık tedavisinin profesyonel ekip ve kurumlarca yapılmasının önemine işaret etti.

“Çalışmalarla; ayaktan sürdürülen tedavilerin hastaneye yatırılarak yapılan tedaviler kadar başarılı olabildiği, hatta bir grup hastaya daha çok avantaj sağladığı saptanmıştır” diyen Prof. Özkan, bağımlılık tedavisinin ‘gün hastanesi modeli’ ile başarılı şekilde yapılabildiğini söyledi.

Bağımlılığın geçmişte diğer psikiyatrik hastalıklar gibi depo hastanelerinde günlerce yatırılarak tedavi edildiğini, günümüzde ise bu tedavi şeklinin hem kurumsal hem de yaklaşım biçimi olarak değiştiğini aktaran Özkan, “Bağımlılık tedavisi gören hastaları gerçek yaşam içinde tedavi etmek, hem hastayı yaşamından koparmamakta hem de hastada oluşabilecek bağımlılık dürtüsü ile baş etmesini sağlanmaktadır. Gün hastanesinin diğer önemli avantajlarından biri de hasta-aile-tedavi ekibi işbirliğine olanak sağlamasıdır. Bağımlılığın oluşmasında, sürmesinde ve tedavisinde en önemli faktörlerden biri olan ailenin hasta ile ilişkilerini gün hastanesinde görerek değerlendirme fırsatı da bulunmaktadır” dedi.

Hastaların psikiyatri uzmanları tarafından değerlendirildikten sonra ilk aşama olan detoksifikasyon tedavisine alındıklarını belirten Prof. Özkan, gün hastanesi modelinin işleyişi hakkında şunları söyledi: “Hastaların tedavisi bağımlılık alanında uzmanlaşmış doktor, bağımlılık danışmanı ve psikiyatri hemşiresi tarafından yürütülmektedir. Detoksifikasyon döneminde hastalar mümkün olduğunca kısa süre gözlemde tutmakta ve böylece hastalar sosyal hayatlarından izole edilmemektedirler. Detoksifikasyon tedavisinden sonra ikinci ve en önemli aşamaya geçilir. Bu aşamada hastalara psikiyatr ve bağımlılık terapisti tarafından yoğun psikososyal destek sağlanır.

"TEK YÖNLÜ TEDAVİ BAŞARISIZ OLUR"
Bağımlılık tedavisinde ilaç tedavisi tek başına yeterli değildir, psikososyal destek sağlanan hastaların tedavi süresince, bağımlı oldukları maddeden daha uzun süre uzak kaldıkları, yasa dışı madde kullanma sıklığının azaldığı saptanmıştır. Bununla birlikte çalışmalar, bağımlılık tedavisinin bireye özgü olarak planlanması gerektiğini göstermiştir. Tek yönlü ve sabit bir tedavi programının, tüm hastalara uygulanması başarısız olmaktadır. Bu nedenle hasta; kişilik özellikleri, iş hayatı, yaşam biçimi, sosyal çevresi göz önünde bulundurularak, hasta ve yakınları ile iş birliği içinde her hasta ayrı ayrı değerlendirilir, kişiye özgü tedavi programlanır ve uygulanır.”

Prof. Özkan, gün hastanesi modelinde, hastanın motivasyonunu göz önünde bulundurularak, hastayı uzun süre yatırıp sosyal desteksiz bırakmak yerine, hasta yakınları ile iş birliği içinde, kısa süreli yatış, yoğun ve özenli bir bakım amaçlandığını sözlerine ekledi.

Sayfa Yükleniyor...