Sağlık Bakanlığından, ''SAB Simplex'' ilacının sahte ve kaçak yollardan satışıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğüne ulaştırılan, 25 Mayıs 2009 tarihli vatandaş şikâyet dilekçesi ile ilgili yapılan değerlendirme sonucunda, valiliğe 25 Haziran 2009 tarihli yazıyla 1262 sayılı Kanun'un 3. maddesi bildirilerek, yasal sürecin takip edilmesi gerektiğinin iletildiği kaydedildi. Açıklamada, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün 25 Aralık 2009 tarihli yazılarında; SGK İl Müdürlüğü ve Eczacı Odası tarafından İllerinde bulunan bir eczanede yapılan denetimde Sab Simplex Süspansiyon adlı ürünün bulunduğu bildirilerek, ithalat ve satış ruhsatının olup olmadığının sorulduğu belirtildi.

İlişkili Haberler


İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne yazılan 4 Ocak 2010 tarihli yazıda; adı geçen ürünün satışının engellenmesi, tespiti halinde mühür altına alınması, nereden temin edildiğinin belirlenmesi ve eczane hakkında gerekli yasal işlemin uygulanmasının istendiği ifade edilerek, aynı zamanda 4 Ocak 2010 tarihli yazıyla da Pfizer İlaçları Ltd. Şti.'ne söz konusu ürünü firmalarının ithal edip etmediğinin sorulduğu, taraflarınca ithal edilmiş ise dağıtım kayıtlarının gönderilmesi gerektiğinin bildirildiği kaydedildi.

Bu firmanın 5 Ocak 2010 tarihli açıklama yazısında, söz konusu ilacın henüz izin işlemleri tamamlanmadığından taraflarınca ithal edilmediği, bahsi geçen ürünün piyasada kaçak olarak dolaşmasının şirketlerinin hukuk bürosu tarafından da takip edildiğinin belirtildiği ifade edildi.

İzmir Valiliğinin de Sağlık Bakanlığına yolladığı cevabi yazıda, konuyla ilgili gerekli bilgilendirmenin illerinde bulunan eczane, ecza depoları ve Eczacı Odası Başkanlığına yapıldığının kaydedildiği bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

''Bu bağlamda adı geçen ürünün çeşitli yerlerde satışının bilgisi alınır alınmaz 26 Ocak 2011 tarihinde 81 il valiliğimize, illeri dahilinde eczane ve ecza depolarına gidilmesi, tespit edilen tüm ürünlere el konulması, analize yetecek numune alınması, analiz amacıyla Bakanlığımıza gönderilmesi ve ürünün satın alındığı kaynakların tespit edilmesi talimatı verilmiştir. Ayrıca 27 Ocak 2011 tarihinde Gümrük Müsteşarlığına yazılan yazı ile ürünün tanımı yapılarak ithalatçılarının bilgisi talep edilmiştir. Ürün bulunması ve analiz sonuçlarına göre suçlular ve suç tipi (kaçak veya sahte ürün oluşu ayrı suçlardır) tespit edilerek Bakanlığımızca Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır.''

Bakanlık, bu çerçevede bu ürünü satın alan vatandaşlardan, ürünün satış yerini illerindeki Sağlık Müdürlükleri ve Sağlık Grup Başkanlıklarına bildirmelerini istedi.