Artemis, Yunan mitolojisinde aslında vahşi doğa, avcılık ve ay tanrıçasıydı ancak sonraları farklı şekillerde yorumlandı. Örneğin Efes’te olduğu gibi, göğsünde çok sayıda meme bulunan, üremenin sembolü bir tanrıça olarak kabul edildi.

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, Artemis’teki gibi çoğul memenin, hem kadınlarda hem de erkeklerde %1 oranında görülen bir anomali olduğunu söylüyor.

İkiden fazla meme başı olması, aksesuar meme, çoğul meme veya politeli olarak adlandırılıyor. İkiden fazla meme dokusunun olmasına ise polimasti deniyor. Her iki anomalinin de meme çizgisi boyunca herhangi bir yerde olabileceğini belirten Dr. Uçkunkaya, anomali hakkında şu bilgileri veriyor: “Vücudunda fazla memesi ya da meme başı olan kişiler bunu genellikle çok küçük oluşu ve tam meme formunda olmaması nedeniyle ben veya leke olarak algılar.

Dünyadaki kadınların yüzde 5’inde gelişimsel bir varyasyon olarak üçüncü meme bulunur.

Bunun bir aksesuar meme ya da meme başı olduğunun çoğunlukla farkında bile değillerdir. Aksesuar meme başı en sık normal meme yerleşiminin hemen altındaki bölgelerde, aksesuar meme ise en çok koltuk altında görülür.” 

Aksesuar meme başının erkek ve kız çocuklarında eşit sıklıkta görüldüğünü, aksesuar memenin ise kızlarda daha fazla olduğunu belirten Uçkunkaya, sorunun nasıl geliştiği hakkında ise şunları söylüyor:

“AKSESUAR MEME, SIRTTA VE KALÇADA DA OLABİLİR”

“Kasıktan koltukaltına kadar uzanan süt yolu denilen bir çizgi boyunca çok sayıda meme hücremiz vardır. Buradaki hücreler beklenen gerilemeyi göstermezse, aksesuar meme oluşur.

Dr. Evrim Uçkunkaya
Dr. Evrim Uçkunkaya

Fazla meme başları genellikle göğüs bölgesinin çevresinde yer alsalar da boyunda, sırtta, kalçada ve vulvada bulundukları da gözlenmiştir. 
Aksesuar meme ve meme başı dokuları genellikle ergenlik dönemi ya da gebeliğe kadar belirti vermezler. Bu dönemlerde hormonların etkisi ile büyürler. Belirginleşip ağrıya neden olabilirler.”

TÜMÖRE DÖNÜŞEBİLİR!

Dr. Uçkunkaya’nın verdiği bilgiye göre, aksesuar meme başına renal agenezi (böbreğin doğumsal yokluğu) ve aksesuar böbrek gibi böbrek anomalileri, doğumsal kalp hastalıkları, epilepsi ve kulak anomalileri eşlik edebilir. Aksesuar meme dokularının tümöre dönüşme riskleri de var. Bu nedenle politeli bulunması durumunda eşlik eden bir bozukluk olup olmadığı mutlaka incelenmeli.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, politeli bulunmayan lezyonlardan çok büyük olanlarının kozmetik problem yarattığını, küçük olanların ise farkına bile varılmadığını söylüyor, “Her iki durum da sağlık sorunu değildir. Bunlara bebeklik ya da çocukluk döneminde hiçbir şey yapılamaz. Ancak ergenlik döneminde estetik nedenlerle ameliyat yapılabilir” diyor.