ABD'deki Cincinnati Çocuk Hastanesi'nde çalışan bir grup bilim insanı, piretroit bileşiği içeren böcek öldürücülerin kullanımı ve DEHB arasında bağlantı olduğu sonucuna vardı.

Bilim insanları, 8-15 yaşındaki 687 çocuğun sağlık verilerini inceledi. Rastgele seçilen katılımcılardan idrar örneği alan bilim insanları, idrarında piretroit bulunan erkek çocuklarda DEHB'nin 3 kat fazla görüldüğünü belirtti.

Kız çocukların ise bu bileşikten erkekler kadar etkilenmediği tespit edildi. Araştırmanın sonuçları "Environmental Health" dergisinde yayımlandı.

ABD'de fosforik asit türevi olan organofosfat bileşiği içeren 2 böcek öldürücünün evde kullanılmasının sağlığa olumsuz etkilerinin ortaya çıkmasından sonra 2000'de yasaklanmıştı.

Piretroit içeren böcek öldürücüler, organofosfatlara göre daha güvenli olduğu düşüncesiyle kullanılmaya devam ediyor.

DEHB, genel nüfusun yüzde 2'sinde ve çocukların yüzde 3-5'inde görülen nörobiyolojik bir durum. Yapılan araştırmalara göre, erkek çocuklarda kızlara göre 3 kat daha fazla rastlanıyor. DEHB, yerinde duramama, dikkatini toplayamama, dikkati sürdürmede zorlanma, kendini kontrol etmede başarısızlık, yapılan işi tamamlayamama, plan ve program yapmada başarısızlık, çevreye karşı duyarsızlık ve ilgisizlik, enerjik bir yapıya sahip olma, kendi istekleri doğrultusunda davranma, konuşkanlık ve sabırsızlık gibi özelliklerle tanımlanıyor.