Danıştay: Her doktor muayenehane açabilir

Türk Tabipleri Birliği’nin, Tam Gün Yasası’nda kısmi iptal kararına uymadığı için Sağlık Bakanlığı'na karşı Danıştay'da açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, uygulamayı hukuka aykırı buldu.

Haberler 22.07.2010 - 17:41

Danıştay: Her doktor muayenehane açabilir

Anayasa Mahkemesi’nin 'Tam Gün Yasası'na ilişkin verdiği kısmi iptal kararı, ardından Bakanlığı’nın kamu krumlarındaki hekimler için yaptığı yorum; hafta başında da bu yorum için Türk Tabipler Birliği’nin Danıştay’a açtığı dava.

Dava bugün sonuçlandı ve Danıştay, Sağlık Bakanlığı’nın uygulamasını hukuka aykırı buldu.

Kamu kurumlarındaki hekimlerin muayenehanelerini 30 Temmuz’dan itibaren kapatmalarına ilişkin hükmün yürütmesi durduruldu.

Kararı, TTB’nin Hukuk Müşaviri Ziynet Özçelik, kararı NTV’ye değerlendirdi:

"Karar şu anlama geliyor: Kamu kuruluşlarında çalışan bütün hekimler, rmesaileri sonrası da hekimlik yapabilecekler.

Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz Cuma günü, hekimlere kamu dışında kurumlarda çalışma sınırlaması getiren maddenin yürürlüğünü durdurdu. Sağlık Bakanlığı, 'ben bunu kamuda çalışan hekimlere uygulamayacağım, karar bu anlama gelmiyor. Yasa, 30 Temmuz’dan itibaren yürürlüğü girecek, hekimler çalışamayacak’ demişti.

Biz bu uygulamanın, Anayasa Mahkemesi’nin kararına ve hukuka aykırı olduğunu belirterek Danıştay’a dava açtık. Danıştay da, bakanlığın bu yorumunun ve uygulamasının hukuka aykırı olduğu sonuca vardı. Bakanlığın uygulamalarının yürütmesini durdurdu.

Böylece, 30 Temmuz itibariyle yürülüğe girecek herhangi bir sınırlama kalmamış oldu. Hekimler mesai bitiminde de mevcut görevlerini yapmaya devam edebilecekler."

"İVEDİLİKLE DEDİK"
Özçelik, Anayasa Mahkemesi’nin Cuma günü verdiği karar, hafta başında açıtıkları dava ve Danıştay’ın kararının bu kadar kısa sürede vermesiyle ilgili, "Bizim ivedilik talebimiz vardı.

Anayasa Mahkemesi de, yasanın 30 Temmuz’da yürürlüğe girecek olması nedeniyle, yasanın iptaline ilişkin kararının uygulanmaması sonucunu bertaraf etmek için, yürülülüğün durdurulması kararı verdi. Bakanlık buna uyacak ve bir açıklama yapacaktı ancak bu olmadı. 30 Temmuz da bu uygulama başlayacağı için, biz Danıştay’dan davanın ivedilikle görüşülmesini istedik. Mahkeme de bu yaptı ve kararını verdi" şeklinde konuştu.

BUNDAN SONRASI?
Özçelik, Bakanlığa verilen 15 günlük savunma süresi ve bundan sonraki süreçle ilgili de, "Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı verebilmesi için, işlemin hukuka aykırılığıını tespit etmiş olması, sonra da bu işlem uygulanırsa giderilmesi zor zararlar vereceğini görmüş olması gerekiyor. İki koşul da bulunduğu için bu kararını verdi.

Ancak, tabi ki yargılamanın belli bir seyri, usulü ve yöntemi var. Şimdi bakanlığın savunması alınacak, ardından biz bir savunma vereceğiz ve sonra yine bakanlık savunma yapacak. Bu süreçlerin ardından, nihai bir karar verilecek. Ama o karar verilinceye kadar, şu anki bu karar yürülükte" ifadelerini kullandı.

"YASAK AÇIKLAMAYLA GERÇEKLEŞMEDİ"
Sağlık Bakanlığı, Danıştay 5. Dairesi'nin, bakanlığın internet sitesindeki, ''kamuda çalışan doktorların 30 Temmuz'dan itibaren muayenehane açmalarının mümkün olmadığı'' açıklamasıyla ilgili aldığı yürütmeyi durdurma kararı konusunda yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ''Kamuda görevli hekimlerin serbest meslek icrasının yasaklanması, dava konusu basın açıklaması ile gerçekleşen bir işlem değildir. Bu konuda, Bakanlığımızca alınmış icrai bir karar bulunmamaktadır. Herhangi bir hekimimiz hakkında yasaklama kararı verilmemiştir. Basın açıklaması da Anayasa Mahkemesi'nin 'gerekçesi belli olmayan' kararının yorumlanması niteliğindedir.

Danıştay tarafından bu basın açıklamasının yürürlüğü durdurulmuştur. Kararın uygulama süresi içerisinde de Danıştayca aksi yönde bir karar verilmez ise Bakanlığımızca yargı kararı uygulanarak internet sitesinden davaya konu olan açıklama kaldırılacaktır'' denildi.

AKDAĞ: TAM BİR HUKUK GARABETİ
Sağlık Bakanı Recep Akdağ da, Erzurum'da sel bölgesine yaptığı ziyaret esnasında, Danıştay'ın kararıyla ilgili konuştu:

''Web sayfamıza Anayasa Mahkemesi'nin kısmi iptal kararıyla ilgili olarak bir açıklama koymuşuz, bu bir işlem değil ki bunun iptali söz konusu olsun. Olsa olsa ne olabilir, bu açıklamanın web sayfasından kaldırılması olabilir. Ama bu husustaki düşüncemiz açık. Bu konuda bize ulaşmış bir karar yok. Basına yansıyan şekliyle söylüyorum; eğer Danıştay 5. Dairesi bu şekilde bir karar verdiyse, bu tam bir hukuk garabeti olur. Hukuk fakültelerinde, hukuk yanılgısı olarak okutulacak bir ders olur.

Aslında ben şunu merak ediyorum; siz bana bir soru soruyorsunuz ben de cevap veriyorum, acaba Danıştayın 5. Dairesi veya bir başkası, bu benim konuşmama ne zaman yürütmeyi durdurma kararı verecek? Artık iş buraya kadar geldi. Herhalde konuşmalarımıza da yürütmeyi durdurma kararı verecekler.''

Sayfa Yükleniyor...