Danıştay’dan aile hekimleri için emsal karar

Sözleşmesi, kendisine haber verilmeden fesh edilen Isparta Aile Hekimleri Dernek Başkanı Dr. Gökay Çetin hakkında verilen mahkeme kararı aile hekimlerini sevindirdi. Sözleşmenin habersiz sona erdirilmesini hukuka aykırı bulan Danıştay 5. Dairesi, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

ntv.com.tr 13.07.2016 - 15:57 | Son Güncelleme : 13.07.2016 - 15:59

Danıştay’dan aile hekimleri için emsal karar

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Danıştay’ın Dr. Gökay Çetin hakkında verdiği yürütmeyi durdurma kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

“Aile hekimleri kişisel kaprislere ve keyfi kararlara kurban edilemeyecektir” ifadesini kullanan ve AHEF Hukuk Komisyonu Sorumlusu Dr. Fevzi Turgut, şunları söyledi:

“Danıştay 5. Dairesi’nin kararıyla Anayasanın 129. Maddesiyle güvence altına alınan savunma hakkı bir kez daha gündeme getirilmiştir. Disiplin yaptırımları için belirlenen temel ilke ve kuralların, aile hekimlerini kapsadığı vurgusu da yine Danıştay kararıyla netleşmiştir.”

Danıştay kararının, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları için birçok açıdan emsal teşkil ettiğini belirten Dr. Turgut, “Kararda, aile hekimlerinin memur statüsünde olduğu vurgulanıyor ve savunmaları alınmadan sözleşmelerinin fesh edilemeyeceği belirtiliyor. Mevcut uygulamada, bakanlık ya da yerel sağlık idarelerinin yaptığı denetimlerle ihtar cezası alan ve 100 ceza puanını dolduran aile hekimlerinin sözleşmeleri, savunmaları alınmadan fesh edilebiliyor; ceza puanları ise tamamen keyfi kararlarla arttırılabiliyordu.

Dr. Gökay Çetin
Dr. Gökay Çetin

Danıştay 5. Dairesi’nin kararında, “İdari hizmet sözleşmesiyle kamu hizmeti yürütmekle görevlendirilen aile hekimlerinin, ‘kamu görevlisi’ olduklarının tartışmasız olduğu; aile hekimlerine uygulanan ihtar cezasının disiplin yaptırımı olduğu; aile hekimlerinin de memurlara tanınan ve Anayasal güvence altında bulunan ‘savunma hakkını’ kullanması gerektiği” hükümleri yer aldı ve yerel mahkemenin kararı bozuldu” dedi.

Dr. Çetin de Danıştay kararının, sayıları 50 bine yaklaşan aile hekimi ve aile sağlığı merkezi çalışanı için umut verici bir gelişme olduğunu belirtti. Çetin, aile hekimliği sistemine karşı keyfi birçok uygulamanın sürdüğünü ve hukuki düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Turgut ise aile hekimlerine yönelik her türlü hukuksuzlukla mücadeleyi sürdüreceklerini aktardı.

Sayfa Yükleniyor...