Türkiye'nin Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planı'nın uygulamasını takip etmek ve geliştirmek üzere oluşturulan Tütün Kontrolü Ulusal Komitesi alt grupları, 2013-2017 yıllarını kapsayacak eylem planı üzerinde çalışıyor.

Alt grupların çalışmalarını tamamlamasının ardından Sağlık Bakanlığı eylem planına son şeklini vererek Başbakanlığa sunacak.

Grubun son toplantısında, 2017 yılına kadar toplumun yüzde 95'inde tütün ürünlerinin kullanımına karşı tutum oluşturma hedefi konuldu. Yeni eylem planında, sigarayla mücadelede en önemli hedef gruplardan biri olan gençlere yönelik yeni tedbirler alınması görüşü de ağırlık kazandı.

Eylem planı taslağına, ''Sağlık bilgisi derslerinin yanı sıra diğer derslerde de tütün kullanımının zararları konusunda farkındalığı artırıcı örneklerin daha çok yer almasının sağlanması'' tavsiyesinin yer alması görüşü benimsendi.

'MATEMATİK PROBLEMİNDE DE ANLATILABİLİR'
Halkı Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazmi Bilir, sağlık bilgisinin yanı sıra din kültürü ve ahlak bilgisi, beden eğitimi ve fen bilgisi derslerinde de işlenen sigaranın zararlarının matematik probleminde de anlatılabileceğini söyledi.

Yeni eylem planında sigara içen çalışanı bulunmayan okulların yaygınlaştırılması hedefi de yer aldı.