Diş hekimleri kanun teklifine tepkili

Türk Diş Hekimleri Birliği, diş hekimliğinde protez ve ortodonti olan uzmanlık dal sayısının 8’e çıkarılmasını öngören kanun teklifine tepki gösterdi. Birliğe göre, uyulama hayata geçerse vatandaşın ağız-diş sağlığı hizmetlerinden yararlanması zorlaşacak.

06.04.2011 - 15:02

Diş hekimleri kanun teklifine tepkili

Türk Diş Hekimleri Birliği, TBMM Genel Kurul gündeminde bulunan 744 sayılı ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nden diş hekimliğinde uzmanlık dallarını belirleyen 10. Maddenin çıkarılmasını istedi.

Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel’in, ''Çok sayıdaki uzmanlık dalı ile diş hekimleri ve uzman diş hekimlerinin çalışma alanları birbirine girecektir'' değerlendirmesini yaptı ve Türkiye'de diş hekimliği sorununun uzmanlık değil, halkın diş hekimlerine ulaşamaması olduğunu söyledi.

Dünya Diş Hekimleri Birliği tarafından diş hekiminin ağız doktoru olarak tanımlandığını ve bu konuda her türlü tedaviyi yapma yetkisine sahip olduğunu vurgulayan Yücel, Sağlık Bakanlığı'nın uzmanlıklarla ilgili yasa teklifinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Uzmanlık dal sayısının artırılmasıyla vatandaşın ağız-diş sağlığı hizmetlerinden yararlanmasının zorlaşacağını belirten Yücel, teklifin yasalaşması halinde yaşanacak olumsuzlukları şöyle sıraladı:

“Ağız–diş sağlığı hizmetleri hem zorlaşacak hem de pahalanacaktır. Sağlık Bakanının öngörü yanlışı ve plansızlığı, vatandaşın diş hekimine erişimini daha da güçleştirecektir. Diş hekimliği eğitimi yüksek maliyetli eğitimdir. Buna uzmanlık eğitiminin eklenmesi kamunun maliyeti daha da artıracaktır. Gerek uzmanlık eğitimi gerekse uygulama sürecinde zaman ve kaynak israfına yol açacaktır. Uzmanların, tedavi edici hizmetleri hedef alacak olmaları nedeniyle toplumun asıl ihtiyacı olan koruyucu diş hekimliği hizmetlerinin daha da geri planda kalacaktır. Uzmanlara bazı hak ve yetkiler verirken uzman olmayanların çalışma alanları kısıtlanacaktır. Dinamik bir süreç olan uzmanlıkların belirlenmesi/değişmesinin yasa yoluyla düzenlenmesi ileriye yönelik önemli sakıncalar doğuracaktır. Yasa değişikliğinin yapılamasında TBMM Komisyonları çalışacak, Genel Kurul’da ayrı bir görüşme yapılacak. Dolayısıyla değişiklik hiç de kolay olmayacaktır.”

"UZMANLIK SAYISI ARTARSA, KAMU MALİYETİ DE ARTAR"
Sağlık Bakanlığı’nın bir yasa maddesiyle diş hekimlerini ''pratisyen'' konumuna getirdiğini savunan Prof. Dr. Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Diş hekimleri, diş hekimliği fakültelerinde 5 yıl okuyarak, 'diş hekimi' olarak mezun olur. Diş hekimliğinin kendisi başlı başına bir uzmanlık alanıdır. Diş hekimliğinde uzmanlık alanlarının sınırları belirlenemez. Çok sayıdaki uzmanlık dalı ile diş hekimleri ve uzman diş hekimlerinin çalışma alanları birbirine girecektir. Bunun sonucunda malpraktis (eğitimde yetersizlik) sorunları ve etik tartışmalar diş hekimliği mesleğinin ayrılmaz parçaları olacaktır. Kamu sağlık hizmetleri finansmanı zaten açık vermektedir. Uzmanlık ağız diş sağlığı tedavilerinin maliyetlerini arttıracağından sağlık harcamaları daha da yükselecektir. Vatandaşların ağız diş sağlığı hizmetlerinden yararlanması hem zorlaşacak, hem de pahalanacaktır. Sağlık Bakanının öngörü yanlışı ve plansızlığı vatandaşın diş hekimine erişimini daha da güçleştirecektir. Diş hekimliği eğitimi yüksek maliyetli eğitimdir. Buna uzmanlık eğitiminin eklenmesi kamunun maliyeti daha da artıracaktır.''

"DÜNYADA BÖYLE BİR UYGULAMA YOK"
Türk Diş Hekimleri Birliği’nin, Avrupa Birliği ülkelerinde serbest ulaşım hakkı verilen 2 dal olan ortodonti ve cerrahi uzmanlığını desteklediğini anlatan Taner Yücel, birlik olarak asıl diş hekimliği mesleğinin değişimi ve gelişimi için sürekli eğitim modelini şiddetle desteklediklerini ve bu modelin ülke diş hekimliği kaynağının en verimli kullanıldığı model olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Taner Yücel, dünyada yasa ve merkezi planlama olarak böyle bir uygulama olmadığını da belirterek, ''Tüm bu gerekçelerle TBMM Genel Kurul gündeminde bulunan 744 Sayılı ''Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi''nden diş hekimliğinde uzmanlık dallarını belirleyen 10. maddesinin çıkarılmasını istiyoruz'' dedi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...