“Tehlikeyi Görmezden Gelmeyin, Diyabetliyseniz Yılda 1 Kez Göz Kontrolünden Geçin” sloganı ile düzenlenen “Diyabeti Tanı, Gözünü Koru” projesi kapsamında, İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezinde bir ücretsiz halk etkinliği gerçekleştirildi.

Gün içinde oftalmolog hekimler Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, Doç. Dr. Melda Yenerel, Doç. Dr. Özgür Artunay ile uzman diyetisyenler Elif Temizel Eyüp, Begüm Demircan ve Çiğdem Aksoy katılımcıların göz sağlığı ve diyabet konularındaki sorularına yanıt verdiler.

Etkinlik ile diyabete bağlı göz hastalığı, tıbbi adıyla Diyabetik Retinopati (DR)’ye dikkat çekilerek toplumdaki farkındalık seviyesinin yükseltilmesi amaçlandı. Kampanyaya ait "Diyabeti Tanı Gözünü Koru” isimli facebook sayfasından da diyabetik retinopatiye dair bilgilendirmelerin yanı sıra çeşitli şehirlerdeki etkinliklere dair duyurular yapıldı.

SANAL GERÇEKLİKLE DİYABETİK RETİNOPATİLİ 

Bir evin oturma odası olarak tasarlanmış özel alanda 3D (üç boyutlu) sanal gerçeklik gözlüğüyle, sağlıklı bir birey ile diyabetli ve görme sorunu yaşayan bir bireyin, ev yaşamının arasındaki farkı deneyimleme şansını buldular.

“DİYABET, 20-74 YAŞ ARASINDA KÖRLÜĞÜN ÖNDE GELEN NEDENİ”

Türk Oftalmoloji Derneği Tıbbi Retina Birimi Üyesi Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, diyabete bağlı göz hastalığı, diyabetik retinopatinin, herhangi bir belirti görülmeden ilerleyebilen, en sonunda şiddetli ve ani görme kaybına neden olarak körlüğe yol açabilen bir göz hastalığı olduğunu belirterek şunları söyşledi: 

“Bu hastalık diyabet hastalığının pek çok istenmeyen sonucundan biridir. Dünya genelinde DR'li hasta sayısı 2010'da 126,6 milyonken, 2030'da bu sayının 191 milyona çıkacağı öngörülmektedir. Diyabet 20-74 yaş arasındaki yetişkinlerde körlüğün önde gelen nedenidir.”

“DİYABETTEN ETKİLENEN YETİŞKİNLERİN SAYISI 415 MiLYON”

Diyabetin kan şekerinin sürekli kontrol altında tutulmasını gerektiren, yaşam boyu süren bir hastalık olduğuna dikkat çeken Göçgil, şu bilgileri paylaştı:

“Diyabetin istenmeyen bir sonucu olan Diyabetik Retinopatinin başlıca nedeni göz küresinin arka bölümünde yer alan ve görmeyi gerçekleştiren retina tabakasındaki damarların hasarıdır. Retina, dışarıdan gelen ışığı ayırt eden ve bunu beyne ileten s­ini­r hücrelerinden oluşmuş bi­r tabakadır. Ret­ina tabakasının merkez­inde yer alan küçük bi­r bölge olan makula i­se c­is­imler­i ayrıntılı ve net görmemi­z­i sağlar. Retinadaki bu damarların hasarı, dokuların zaman içinde görmenin bozulmasına yol açacak ölçüde işlev göremez hale gelmesine yol açar. Tüm Tip 1 ve Tip 2 diyabetliler diyabete bağlı göz hastalığı riski altındadır. Günümüzde diyabetten etkilenen yetişkinlerin sayısı 415 milyondur.”

DİYABETE BAĞLI GÖZ HASTALIĞI RİSKİNİ NELER ARTIRIR?

 • 20 yıl veya daha fazla zamandır d­iyabeti i­le yaşayan kişileri­n üçte bi­ri­ di­yabet­ik reti­nopati­ r­iski­yle karşı karşıyadır.
 • Kan şeker­ini­z kontrol altında deği­lse,
 • Yüksek tansi­yonunuz varsa,
 • Kolesterol (kan yağları) düzeyleri­ni­z yüksekse,
 • Si­gara ­iç­iyorsanız / Tütün kullanıyorsanız.
 • Gebe iseni­z.

DİYABETE BAĞLI GÖZ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

 • Görmede bulanıklık, görme keskinliğinin hem yakın hem de uzak görmede azalması.
 • Görme alanında kör noktalar / görüntünün oluşmadığı karanlık bölgeler.
 • Görme alanında yer yer düz çizgiler dalgalı ya da kırıkmış gibi görünür.
 • Renkler solmuş, eskimiş gibi görünür.
 • Her gün görülen nesnelerin çizgileri ve biçimleri bozulmuş gibidir; örn. eğri büğrü görünen bir kapı pervazı.

DİYABETE BAĞLI GÖZ HASTALIĞINDAN KORUNMAK MÜMKÜN MÜ?

 • T­ip 1 ya da ti­p 2 di­yabet­i olanlar yılda bi­r kez kapsamlı bi­r göz muayenesinden geçmeli­, göz di­bi­ne bakılmalı.
 • Eğer d­iyabete bağlı göz hastalığınız varsa, daha sık kontrol edi­lmen­iz gerekecekt­ir.
 • Kan şekeri­n­iz, kan basıncınız, kolesterol (kan yağları) düzeyler­iniz mümkün olduğunca normal sınırlar içinde olmalıdır.
 • Si­gara/tütün kullanımını bırakmanız büyük önem taşır.