Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun, diyaliz hastalarının takibiyle ilgili bir genelge yayımladı.

Tosun, genelgede, akut ve kronik böbrek yetmezliği hastalığına yakalananların hayatını devam ettirmede, böbrek nakline hazırlanmasında ve gerekli diğer tıbbi durumlarda uygulanan bir tedavi yöntemi olan diyaliz tedavisiyle ilgili hizmetlerin Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütüldüğüne dikkati çekti.

Söz konusu düzenlemedeki, ''Bakanlık, merkezlerin ve hastaların bilgilerini elektronik ortamda izleyebileceği bilgi işlem sistemlerini kurabilir. Bu durumda tüm merkezler ve hastaların bilgileri bu sisteme kaydedilir. Formlar da bu sistem üzerinden takip edilebilir'' hükmünü hatırlatan Tosun, bu kapsamda, ülke genelinde tüm diyaliz tedavisi görenlerin bilgilerini içeren web tabanlı diyaliz kayıt sistemi (DYOB) oluşturulduğunu bildirdi.

Sistem, özel, kamu ve üniversitelerdeki tüm merkezler tarafından kullanılacak. Merkezlerin, hemodiyaliz ve periton diyalizi uygulamalarıyla ilgili gönderdiği formlar bundan önce olduğu gibi gönderilmeye devam edilecek.

Hastaların diyaliz yeterliliğini değerlendirmek ve tıbbi denetim amacıyla yıllık ölüm, yeni hepatit B ve C bulaş oranları, üre değerleri, serum albümin düzeyi, hemoglobin değeri, serum fosfor düzeyi gibi parametreler izlenecek. Bunun için de hastalara yapılması gereken laboratuvar tetkiklerinin sonuçları ile uzman tabip tarafından yapılan aylık muayene ve değerlendirmeler sisteme kaydedilecek.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ YETKİLENDİRİLDİ
Merkezlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde, gerektiğinde sistemde tutulan veriler esas alınarak değerlendirme yapılacak. Hasta kimlik ve diyaliz bilgileri ile programda istenen tüm bilgiler, sisteme güncel olarak kaydedilecek. İşlemler için il sağlık müdürlükleri yetkilendirildi, illerdeki tüm merkezlere sistemi kullanma yetkisi verildi.

Her türlü kişisel bilginin gizliliğinin esas olduğu sisteme giriş yapacaklar, kaydı bulunan hastaların bilgilerinin amaç dışı kullanımını engelleyecek önlemleri almak, hasta haklarına ve kişisel haklara saygı göstermekle yükümlü tutuldu. Ruhsatlı diyaliz merkezleri, 15 Şubata kadar hastalarını sisteme kayıt ettirecek.