NTV

E-sigara endüstrisinin hedefinde gençler var

ntv.com.tr

Sağlık

Dünyada e-sigara satışlarının belirgin ölçüde arttığına dikkat çeken Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu, elektronik sigaranın da tütün endüstrisinin bir ürünü olduğuna vurgu yaptı, e-sigara kullanımının özellikle gençler arasındaki artışının çok süratli ve endişe verici olduğunu bildirdi.

İlişkili Haberler

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ürünü pazarlayan tütün endüstrisinin ana hedef kitlesini oluşturan gençlerde e-sigara kullanımındaki artışın çok süratli ve endişe verici olduğu vurgulandı.

Acıklamada; "Yakın gelecekte e-sigara satışlarının klasik sigara satışlarını geride bırakabileceği ön görülmektedir. Tütün kontrol sağlık politikalarının halk sağlığı açısından potansiyel riskleri en aza indirgeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Böylece, tütün endüstrisinin e-sigarayı normalize etmeye çalışmasının önüne geçilerek, sigara ve e-sigara kullanımının azalması sağlanabilecektir" ifadesine yer verildi.

Dünya Sağlık Örgütüne üye ülkeler tarafından oluşturulan Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi'nin (TKÇS) tamamen tütün kontrolüne adanmış ilk küresel anlaşma olduğu ve Türkiye'nin 2004'te Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi'ni imzaladığı hatırlatıldı.

TKÇS'nin 2014 olağan genel toplantısında, e-sigara tehdidine dikkat çekildiği belirtilen açıklamada, tüm üye ülkelerin "sigara içmeyen bireyler ve özellikle de gençlerin e-sigaraya başlamalarının önlenmesi", "e-sigara ilişkili potansiyel sağlık risklerin minimize edilmesi ve pasif maruziyetinin önlenmesi", "e-sigara ile ilişkili ticari çevreler, özellikle de tütün endüstrisinin, tütün kontrol faaliyetlerine müdahil olmasının önlenmesi konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak ve gerekli önlemleri almak" konusunda uyarıldığı vurgulandı.

İNTERNETTE E-SİGARA İLE İLGİLİ BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR

E-sigaranın internette satışının yaygın olmasının, zamanının çoğunu bilgisayar başında geçiren gençlerin e-sigaraya ulaşmasına neden olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalarda gençlerin, web sitelerinde e-sigaranın daha az zararlı olduğu, sigarayı bırakmak için kullanılabileceği, pasif maruziyete sebebiyet vermeyeceği iddialarından etkilendikleri gözlenmiştir. Ayrıca e-sigara ve sigaranın ikili kullanımının en sık e-sigara kullanım türü olduğu da çalışmalarda belirtilmiştir.

ELEKTRONİK SİGARA, SİGARAYI BIRAKTIRMAZ VE SAĞLIĞA ZARARLIDIR!

E-sigara, sigarayı taklit eden, kullanıcısının nikotin çekmesini sağlayan bir cihazdır. Elektronik-sigarada nikotinin yanı sıra propilen glikol, gliserol gibi kimyasal maddeler, uçucu organik bileşenler ve ince partiküller bulunmaktadır. Ayrıca özellikle gençlerin ilgisini çekecek meyveli, tatlı, alkollü katkı maddeleri yer almaktadır. Farklı markalarda farklı içerikler bulunabilmekte, içerikleri etiket bilgileriyle uyuşmamaktadır. E-sigara kullanan kişide bağımlığa ve solunum sistem fonksiyonlarında bozulmaya yol açabilmektedir.

DÜŞMAN YÜZ DEĞİŞTİRİYOR!

Diğer yandan tıpkı sigara da olduğu gibi, elektronik sigaraya bağlı pasif içicilik de söz konusudur. Vücutta nikotinin metabolize olması (işlem görmesi) sonucunda idrarda atılan kotinin isimli metabolik ürünün ise e-sigara kullanan bireylerde tıpkı sigara kullanan bireylerle aynı düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, e-sigaranın kısa dönem sağlık riskleri konusundaki veriler oldukça sınırlı iken, uzun dönem sağlık riskleri de bilinmeyenler arasında yer almaktadır."

ETİKETLER